Loading...

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL (2023)

Objecte:

Concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors autònoms, que iniciïn la seva activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma des de l’1 de gener de 2023.

Beneficiaris:

Joves d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) inscrits al programa de garantia juvenil abans de donar-se d’alta d'autònoms. Cal tenir domicili fiscal i, si escau, centre de treball a Catalunya.

NO poden ser beneficiaris:

 • Els socis o sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades, o els membres de comunitats de béns o d'entitats sense personalitat jurídica.
 • Els treballadors autònoms col·laboradors.
 • Els treballadors autònoms que hagin exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.
 • Els treballadors autònoms que des de l'inici de la seva activitat i durant els 18 mesos següents hagin estat contractats per compte d'altri.
 • Els treballadors autònoms que hagin estat beneficiaris d'aquest ajut o similar.

Actuacions subvencionables:

L'actuació subvencionable és l'acció d'iniciar l'activitat com a treballador autònom per compte propi i mantenir-se en situació d'alta al Règim Especial de la Seguretat Social o la mutualitat corresponents, durant 18 mesos ininterromputs.

 • Línia 1: actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya (menys de 500 habitants).
 • Línia 2: actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

Quantia de la subvenció:

El període que subvencionen aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de l'activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l'ajut. La quantia de la subvenció és de fins a 15.120 euros per persona sol·licitant.

Característiques:

 • Estar donat d'alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior o el mateix dia de la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
 • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici de l'activitat com a autònom.
 • Mantenir-se en situació d'alta al Règim Especial de la Seguretat Social o la mutualitat corresponents, durant 18 mesos ininterromputs.
 • Dur a terme una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.
 • Mantenir al llarg de tot el període subvencionable el domicili fiscal i, el centre de treball.
 • No estar contractat per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat econòmica o professional com a autònom, ni durant tot el període subvencionable.
 • El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
 • Pressupost de la convocatòria: 13 milions d’euros.
 • Com a novetat, aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

Termini:

L’ajut es pot sol·licitar del 18 de juliol a les 9h fins al 20 de setembre a les 15h.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.