Loading...

Programa International eTrade (2022)

Objecte:

Concessió de subvencions per actuacions d'internacionalització digital, dins del Programa International eTrade.

Beneficiaris:

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els següents requisits:

 • Facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • Disposar de la web de l'empresa en un idioma estranger.
 • Disposar d'un pla de promoció internacional en aplicació des del 2020 i 2021 segons el model disponible al web d'ACCIÓ.

Accions subvencionables:

    Serveis externs:

    Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional:

 • Despeses de programació i disseny de webs d'abast internacional.
 • Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.

Desenvolupament d'accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca:

 • Despeses derivades del desenvolupament d'accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.
 • Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.
 • Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.

Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals:

 • Quotes d'alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses d'agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics internacionals.

Desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional:

 • Despeses de desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional.

Actius immaterials:

Adquisició d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional:

 • Despeses derivades de la contractació, compra de programari d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.

Despeses subvencionables:

Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per la beneficiària en els terminis establerts

No es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal.
 • Pagaments en efectiu.
 • Imports inferiors a 100 euros.
 • Despeses de viatge.
 • Interessos deutors de comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments legals i judicials.
 • Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.
 • Despeses de transaccions financeres.
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.
 • Despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la tramitació de l'ajut, tant les de col·laboracions com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de l'ajut.
 • Les inversions en obra civil, terrenys i edificis.
 • Els vehicles de transport.

Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 10.000 euros.

Quantia:

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 12.000 euros.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data de publicació de la convocatòria i fins a 18 mesos a comptar des de la data de tancament de la convocatòria. Sense possibilitat d’ampliació.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Es pagarà una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d'atorgament. El pagament del 80% que resta es farà, si escau, un cop l'activitat subvencionada es justifiqui degudament.

Termini de sol·licitud:

Des de les 09:00h del 06/09/2022 fins a les 14:00 hores del 28/10/2022.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.