Loading...

SUBVENCIONS DE CONTRACTES PER A JOVES

Objecte:

Fomentar la contractació a través de 2 programes:

 1. Contractació en pràctiques de persones joves
 2. Contractació indefinida de persones joves

Beneficiaris:

Les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives de treball associat i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, amb establiment operatiu a Catalunya.

No podran participar de la subvenció: empreses d’inserció laboral, agències de col·locació, fundacions ni associacions sense ànim de lucre.

Requisits de les persones destinatàries:

 • Tenir més de 16 i menys de 30 anys.
 • Estar inscrits al SOC com a demandant d’ocupació no ocupades (DONO), el dia anterior a la data de contractació.
 • En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Requisits dels contractes:

 • Durada mínima d’un any.
 • Jornada complerta.
 • Contractes subscrits des del 30 de novembre del 2021 i fins el 1 d'abril de 2022.
 • El lloc de treball ocupat pel participant, objecte del contracte subvencionat, ha d’estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.
 • Què passa si la persona jove contractada causa baixa abans dels 12 mesos?

La persona que causa baixa, pot ser substituïda, sempre i quan les condicions de la contractació ho permetin i la durada restant del contracte sigui suficient per tal què la persona substituta pugui obtenir una millora de l'ocupabilitat com a resultat de la participació de l'actuació d'experiència laboral.

El nou contracte de treball s'ha de formalitzar, per la durada restant objecte de la subvenció i entre els dos contractes han de sumar la durada atorgada. El contracte ha de tenir les mateixes condicions del contracte original. Si el contracte de treball es rescindeix perquè la persona treballadora no supera el període de prova, només és subvencionable el nou contracte de treball.

Quantia de la subvenció:

Fins a 17.684,52€ per treballador.

En el moment de rebre la notificació d’atorgament, s'efectuarà un primer pagament del 80% de la subvenció. El 20% restant s'efectuarà un cop feta la verificació de la correcte execució de l’actuació.

Característiques:

 • Pressupost de la convocatòria: 125M€ (62.500.000€ per contractes en pràctiques i 62.500.000€ per a temporals o indefinits).
 • Finançat pels fons europeus REACT-EU.
 • Aquests ajuts estan subjectes al règim de minimis.
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària serà de màxim 5 i no pot superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables és 1.
 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
 • Organisme responsable: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
 • No s'ha d'acomiadar una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractessin, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

Termini de sol·licitud: 

Les sol·licituds es podran fer des del 31 de desembre del 2021 fins al 30 d'abril de 2022 a les 15:00h.  

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.