Loading...

Programa Kit Digital

Objecte:

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK.

Beneficiaris:

El programa va orientat a les necessitats de les petites empreses i mitjanes, microempreses i autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci i que tinguin una antiguitat mínima de 6 mesos.

No podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització.
 
Quantia de l'ajut:

El programa compta amb una dotació global de 3.000 milions d'euros finançats amb els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La quantia de l'ajut depèn del segment on l'empresa es trobi per tamany d'empresa.

 

Límits màxims d’ajut: 

Segment

Import “bonus digital”

I. Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats

12.000 €

II. Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats

6.000 €

III. Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació

3.000 €

IV. Mitjanes empreses d’entre 50 i menys empleats

25.000 €

V. Mitjanes empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats

29.000 €

S'ha modificat la quantia del segment III, que passa de 2.000-3.000 euros. Les empreses que hagin estat beneficiàries amb anterioritat dels 2.000€ seran notificades conforme tenen a la vostra disposició la possibilitat d'incorprar aquest increment.

Així mateix, s'han afegit dos nous segments (IV i V)

 

Categories de solucions digitals:

S'afegeixen les següents noves cateogries:

 • Servei de ciberseguretat gestionada: Fins a 29.000 €
 • Gestió de Clients amb IA associada: Fins a 24.000€
 • Business Intelligenge i Analítica i IA associada: Fins a 9.000€
 • Gestió de processos amb IA associada: Fins a 19.000 €
 • Lloc de treball segur: Fins a 1.000 €

 

Requisits per ser agent digitalitzador del programa:

 • Tenir domicili fiscal i centre de treball a la Unió Europea.
 • Empreses: Tenir una facturació de 100.000€ en els dos últims exercicis tancats des del moment de presentar la sol·licitud; o 50.000€ en l'any anterior, en projectes semblants als que s'han de desenvolupar per als beneficiaris a qualsevol de les categories de solucions de digitalització.
 • Autònoms: La facturació acumulada haurà de ser almenys 70.000€ en els dos anys anteriors al moment de la presentació de la sol·licitud d'adhesió; o 35.000€ l'any anterior.
 • La facturació que s'acrediti haurà correspondre al mercat espanyol.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Disposar en el moment de la sol·licitud d'una pàgina web amb un apartat dedicat al programa Kit Digital.

* El tràmit per fer l'adhesió d'agents digitalitzadors al programa Kit Digital estarà obert durant tot el temps de duració del programa.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva (ordre d'entrada).
 • Ajut subjecte al règim de minimis.
 • Compatibilitats: Ajuts incompatibles amb altres per la mateixa finalitat.
 • Efecte incentivador.
 • El beneficiari haurà de registrar a la seva comptabilitat, en un codi comptable diferenciat, el detall de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada.

Termini de sol·licitud:

 • Segment l (petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats): Del 15 de març de 2022 a les 11:00 hores fins el 15 de setembre de 2022 a les 11:00 hores, o fins esgotar el pressupost disponible. Ampliat el termini de presentació fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.
 • Segment ll (petites empreses o microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats): Del 2 de setembre de 2022 a les 11:00 hores fins el 2 de setembre de 2023 a les 11:00 hores. Ampliat el termini de presentació fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.
 • Segment III (petites empreses o microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació): Del 20 d'octubre de 2022 a les 11:00 hores fins el 20 d' octubre de 2023 a les 11:00 hores. Ampliat el termini de presentació fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.
 • SCP, CB i explotacions agràries: Del 12/09/2023 fins el 31/12/2024 a les 11.00 hores.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.