Loading...

COVID19 - Ajuts de suport a la solvència empresarial. CATALUNYA (3a conv.)

Objecte:

Ajuts directes a empreses afectades negativament per la pandèmia. Orientades a satisfer el deute i a realitzar pagaments amb proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixes devengats a partir de l’1 de març del 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Requisits:

 • Reducció d’un mínim del 30% del volum anual d’operacions del 2020 respecte el 2019.
  • Per al cas de grups consolidats es tindrà en compte el volum d’operacions del grup
  • No seran destinataris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per a les activitats econòmiques a les que s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa o hagi resultat negativa la base imposable de l’Impost sobre Societats o Impost de la Renda de no Residents, abans de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
 • Manteniment d’activitat de les empreses, que caldrà justificar a 30/06/2022 i no repartiment de dividends

Finalitat de l’ajut:

Pagament de deutes i pagaments amb proveïdors, creditors financers i no financers, costos fixos, sempre i quan les obligacions s’hagin generat entre l' 01/03/2020 i el 30/09/2021 que procedeixin de contractes anteriors al 13/03/2021.

Els ajuts es destinaran a satisfer els proveïdors per ordre d’antiguitat i, si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció de deute amb aval públic.

Els pagaments es podran efectuar a partir de la inscripció prèvia al registre.

Quantia:

Les quanties dels ajuts es calcularan segons els següents límits:

 • 3.000€.- quan es tracti d’empresaris o professionals que tributen en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF
 • Pels empresaris i professionals, pels què el volum d’operacions anual declarat en l’IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% en l’any 2020 en relació al 2019, l’ajut màxim a concedir serà:
  • Empresaris i professionals que apliquen al règim d’estimació directa en l’IRPF i entitats i establiments permanents amb un màxim de 10 treballadors: El 40% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecta al 2019 que superi aquest 30%
  • Entitats i empresaris o professionals i establiments permanents amb més de 10 treballadors: El 20% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecta al 2019 que superi aquest 30%

En el cas de grups consolidats els límits s’aplicaran als grups en el seu conjunt.

En el cas d’empreses amb centres de treball amb diferents CCAA si superen la facturació de 10M€.- podran sol·licitar en diferents convocatòries de diferents CCAA, en cas contrari hauran de sol·licitar en el de la CCAA en la que tinguin el seu domicili fiscal.

Els ajuts no podran ser en cap cas inferiors a 4.000 €.- ni superiors a 200.000 €.-

Termini:

El termini d’inscripció és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

 

Actualitat

Ajuts a la contractació de persones en situació d'atur al Bages
OBJECTE Ajudes per a la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació ...
Llegir més
Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera (2022)
Objecte: Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a plans d'innovació i de sostenibilitat en ...
Llegir més
AJUTS A L'OCUPACIÓ MAPFRE: ACCEDEMOS (2022)
OBJECTE MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials fins a 6 treballadors per afavorir tant el manteniment ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.