Loading...

Programa Emprèn Cat (2024)

Objecte:

 • Fomentar l'activitat emprenedora i la cultura empresarial.
 • Estendre l'efecte de concentració emprenedora de Barcelona al territori, i ajudar a néixer i fer créixer empreses -de qualsevol sector- arreu del país.
 • Integrar i alinear actors públics i privats per incrementar la competitivitat de l'ecosistema emprenedor.
 • Promoure la innovació en l'ecosistema emprenedor.

Beneficiaris:

 1. Els ajuntaments, els consells comarcals, o els seus ens vinculats o dependents, les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
 2. Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions formaran part de la Xarxa Emprèn (http://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici/)

Actuacions subvencionables:

1. Acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor

 • Orientació inicial sobre el procés emprenedor.
 • Suport per al desenvolupament del projecte i posada en marxa de l'empresa, la qual cosa inclou l'assessorament sobre el model de negoci, la capacitació de l'equip emprenedor, l'acompanyament en els tràmits i en la cerca de finançament, la connexió amb els recursos i els serveis que ofereix l'ecosistema.
 • Seguiment per a la consolidació de l'empresa i per al desenvolupament del seu potencial.
 • Detecció preventiva de fallida i promoció de segones oportunitats.

L'acompanyament ha d'oferir a cada persona emprenedora l'estratègia més efectiva per desenvolupar amb èxit el seu projecte empresarial i desplegar al màxim el seu potencial. L’assessor ha d’estar ubicat al cercador d’entitats de la Xarxa Emprèn.

2. Actuacions per a l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor

 • Foment del talent, de la cultura i de l'esperit emprenedor entre la ciutadania.
 • Programes de desenvolupament professional i del model de negoci.
 • Dinamització d'espais empresarials que facilitin la col·laboració i la connexió al territori d'emprenedors/ores, de professionals i d'empreses.
 • Posada en marxa de nous programes d'incubació o d'acceleració empresarial.
 • Actuacions de promoció de la cultura Fab Lab (laboratori de fabricació digital) i de metodologies de prototipatge orientades a l'emprenedoria.
 • Llançament de nous programes de treball en xarxa (networking) o generació de xarxes de suport (xarxes d'inversió, xarxes d'empresaris i empresàries, xarxes de mentors i mentores...).
 • Altres programes, serveis o recursos que aportin innovació, diversitat i riquesa a l'ecosistema.

Despeses subvencionables:

En l'acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor:

 1. Despeses salarials i de Seguretat Social (salari brut i despeses socials a càrrec de l'empresa) del personal tècnic propi, funcionari o laboral, que gestioni, executi i avaluï el pla de treball, en proporció al temps dedicat a l'actuació subvencionada. Aquesta despesa ha de ser igual o superior al 75% de la despesa subvencionable del pla de treball.
 2. Despeses de personal extern o de contractació d'empreses que realitzin activitats o serveis puntuals d'acompanyament especialitzat.

En les actuacions per a l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor:

 1. Despeses salarials i de Seguretat Social (salari brut i despeses socials a càrrec de l'empresa) del personal tècnic propi, funcionari o laboral, que gestioni, executi i avaluï el projecte, en proporció al temps dedicat a l'actuació subvencionada. Aquesta despesa ha de ser igual o superior al 15% de la despesa subvencionable del projecte.
 2. Despeses de personal extern o de contractació d'empreses que realitzin activitats o serveis específics. Aquesta despesa no pot superar el 75% de la despesa subvencionable del projecte.
 3. Altres despeses directament relacionades amb el projecte presentat: lloguer d'espais (per a ús puntual), disseny d'espais web relatius a l'actuació o projecte que s'aprova, l'edició de continguts i materials (gràfics o audiovisuals), publicitat, serveis tècnics (reproducció en continu -streaming-, megafonia, audiovisuals), lloguer de maquinari (per a ús puntual).

Quantia de l’ajut:

La quantia màxima de la subvenció serà de fins al 100% del cost del projecte, i fins a un import màxim de 60.000 euros per projecte i entitat. 

Característiques:
 • El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
 • Període subvencionable: Des de l'1 de gener de l'any 2024 fins al 31 de desembre del 2025.
 • La despesa mínima realitzada i justificada de l'activitat objecte de l'ajut, exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat, és el 50% del pressupost presentat. L'incompliment d'aquesta despesa mínima, així com de l'objecte o la finalitat de la subvenció, comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

Termini:

El termini per sol·licitar la subvenció és del 21 de desembre de 2023, a les 09:00h, fins al 22 de gener de 2024, a les 14:00h.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.