Loading...

Programa Emprèn Cat

Objecte:

 • Fomentar l'activitat emprenedora i la cultura empresarial.
 • Estendre l'efecte de concentració emprenedora de Barcelona al territori, i ajudar a néixer i fer créixer empreses -de qualsevol sector- arreu del país.
 • Integrar i alinear actors públics i privats per incrementar la competitivitat de l'ecosistema emprenedor.
 • Promoure la innovació en l'ecosistema emprenedor.

Beneficiaris:

 1. Els ajuntaments, els consells comarcals, o els seus ens vinculats o dependents, les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
 2. Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions formaran part de la Xarxa Emprèn (http://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici/)

Actuacions subvencionables:

 1. Acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor
 2. Actuacions per a l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor

Despeses subvencionables:

En l'acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor:

 1. Despeses salarials i de Seguretat Social (salari brut i despeses socials a càrrec de l'empresa) del personal tècnic propi, funcionari o laboral, que gestioni, executi i avaluï el pla de treball, en proporció al temps dedicat a l'actuació subvencionada. Aquesta despesa ha de ser igual o superior al 75% de la despesa subvencionable del pla de treball.
 2. Despeses de personal extern o de contractació d'empreses que realitzin activitats o serveis puntuals d'acompanyament especialitzat.

En les actuacions per a l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor:

 1. Despeses salarials i de Seguretat Social (salari brut i despeses socials a càrrec de l'empresa) del personal tècnic propi, funcionari o laboral, que gestioni, executi i avaluï el projecte, en proporció al temps dedicat a l'actuació subvencionada. Aquesta despesa ha de ser igual o superior al 15% de la despesa subvencionable del projecte.
 2. Despeses de personal extern o de contractació d'empreses que realitzin activitats o serveis específics. Aquesta despesa no pot superar el 75% de la despesa subvencionable del projecte.
 3. Altres despeses directament relacionades amb el projecte presentat: lloguer d'espais (per a ús puntual), disseny d'espais web relatius a l'actuació o projecte que s'aprova, l'edició de continguts i materials (gràfics o audiovisuals), publicitat, serveis tècnics (reproducció en continu -streaming-, megafonia, audiovisuals), lloguer de maquinari (per a ús puntual).

Quantia de l’ajut:

La quantia màxima de la subvenció serà de fins al 80% del cost del projecte, i fins a un import màxim de 60.000 euros per projecte. 

Característiques:
 • El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
 • La despesa mínima realitzada i justificada de l'activitat objecte de l'ajut, exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat, és el 50% del pressupost presentat. L'incompliment d'aquesta despesa mínima, així com de l'objecte o la finalitat de la subvenció, comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

Termini:

El termini per fer la sol·licitud és des de les 09:00 h del 13 d'abril de 2022 a les 15:00 h del 28 d'abril de 2022.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.