Loading...

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

OBJECTE

La contractació de persones aturades de 30 i més anys, adreçades a persones físiques i jurídiques privades amb l'objectiu de fomentar la creació d'ocupació estable i de qualitat.

BENEFICIARIS

 • Les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya
 • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

REQUISITS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones aturades de llarga durada. S'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d'alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
 • No poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant als 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.
 • Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites a l'oficina de treball corresponent del servei Públic d'ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació.

REQUISITS DELS CONTRACTES

 • Contractes indefinits, amb una durada mínima de 12 mesos a jornada complerta.
 • Contractes per a obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i el servei és com a mínim de 12 mesos a temps complet.

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat en totes les modalitats, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes en pràctiques.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No se subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà del 31 de desembre del 2022.

QUANITA DE L'AJUT

La quantia de la subvenció és determina aplicant un mòdul econòmic mensual pels mesos de durada de l'actuació subvencionable. la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros i la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

CARACTERÍSTIQUES

 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
 • Ajuts subjectes al règim de mínims.
 • Màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària
 • Les sol·licituds s'han de presentar abans de la finalització del contracte. Si una mateixa sol·licitud inclou més d'un contracte, l'entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d'inici del darrer contracte.
 • No s'ha d'haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

TERMINI

Les sol·licituds es podran fer des de les 9:00h del 10 de gener del 2022 fins al 31 de maig de 2022 a les 15:00h. 

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.