Loading...

Ajuts a plans de suport a la incorporació de TIC a empreses industrials de Barcelona (2022)

Objecte:
Concessió d'ajuts per desenvolupar Plans de suport a la incorporació de TIC a empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, subvencionats en un 50% per FEDER.
 
El Programa es materialitza a través de les accions de suport directe següents:
a. Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0, per a la realització d'un diagnòstic que permeti conèixer el nivell de competitivitat de l'empresa al seu entorn econòmic i de mercat, així com el nivell de transformació digital.
b. Fase II: Ajuts econòmics per a la implantació. Després de la seva participació a la primera fase del Programa, i sempre en funció de la disponibilitat pressupostària, l'empresa podrà participar a la Fase II.
 
Beneficiaris:
Pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​que es trobin donades d'alta al Cens de l'IAE.
 
Requisits dels beneficiaris:
 • Ser una Pime, segons la definició recollida a l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 20141 o autònom.
 • Desenvolupar la seva activitat en el marc del sector industrial, el CNAE 2009 del qual es trobe dins dels següents:

SECCIÓ

DIVISIONS

B - Industrias extractivas

05-09

C - Industria manufacturera

10-33

D - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

35

E - Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

36-39

 • Estar donada d'alta al Cens IAE.
 • Tenir el domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona.
 • Complir la normativa de minimis.
 • Podran optar directament a la Fase II aquelles pimes i autònoms que:
  • Hagin justificat documentalment la seva participació prèvia a la Fase I del Programa, a la present convocatòria o dins de l'anualitat anterior a la mateixa i que no hagin estat beneficiàries de la Fase II)
  • Acreditin haver participat en l'últim any en un programa similar d'assessorament en la incorporació de les TIC a pimes industrials, d'organismes de Promoció de la Indústria Connectada 4.0 de les comunitats autònomes, d'organismes públics nacionals, regionals o locals o de cambres de Comerç, sempre que compleixin els requisits de lannex a aquesta convocatòria.
Despeses subvencionables:
Des del programa se subvencionaran les despeses associades a lexecució del Pla pels assessors o proveïdors lliurement seleccionats per l'empresa beneficiària, segons el Pla dImplantació definit en el marc del Programa.
 
Quantia de la subvenció:
El pressupost disponible en aquesta convocatòria per als ajuts econòmics per a la implantació de les TIC és de 80.000 euros, de manera que es preveu una participació estimada de 4 empreses.
 
El percentatge màxim d'ajut a percebre per cada empresa serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000 euros, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda serà de 10.000 euros.
 
Característiques:
 • Les sol·licituds de participació i admissió seran seleccionades per estricte ordre de registre dentrada.
 • Aquests ajuts s'acullen al règim de minimis.
Termini:
El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre a les 12:00 hores del 04/03/2022 i estarà obert fins a les 12:00h del 18/03/2022, o fins a l'esgotament del pressupost disponible.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.