Loading...

AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS A CATALUNYA (2023)

Objecte:

Subvencions per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial.

Modalitats:

 1. Projectes DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o doctoranda es dedicarà al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.
 2. Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com dedicació parcial del doctorand o doctoranda o que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

Característiques dels projectes DI:

 • Han de tenir representació, com a mínim, de l'entorn acadèmic i de l'entorn empresarial.
 • Han de ser projectes de recerca i han de suposar una col·laboració entre una o més empreses o entitats de l'entorn empresarial i un o diversos organismes de recerca o entitats de l'entorn acadèmic .
 • El projecte de recerca dut a terme en col·laboració efectiva entre l'entorn acadèmic i l'empresarial pot generar drets de propietat industrial.

Beneficiaris:

 1. Entorn empresarial: Empreses o altres entitats de l'entorn.

En queden explícitament exclosos:

 • Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.
 • Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.
 • Els centres adscrits a les universitats.
 1. Entorn acadèmic: Els organismes de recerca que disposin de grups de recerca reconeguts per la convocatòria SGR més recent. En concret:
  1. les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya
  2. els centres de recerca amb seu a Catalunya
  3. les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya
  4. els centres tecnològics amb seu a Catalunya

Despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables varien segons la modalitat d'ajut sol·licitada, però es poden aplicar als conceptes següents:

 • Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda.
 • Finançament per al grup de recerca. L'import atorgat es podrà destinar a despeses relacionades amb la línea de recerca en què s'emmarca el projecte, en concret:
  • Contractació de personal predoctoral o postdoctoral o de suport a la recerca, mitjançant la normativa de contractació de personal pròpia de cada organisme de recerca.
  • Cofinançament de contractes predoctorals, postdoctorals o de suport a la recerca.
  • Adquisició d'equipament inventariable o bibliogràfic.
  • Adquisició de material fungible.
  • Altres despeses no incloses en cap dels apartats anteriors, sempre que estiguin relacionades directament amb l'objecte del programa.
 • Costos indirectes (overheads). Aquest import es destina a cobrir les despeses indirectes ocasionades pel desenvolupament del projecte.
 • Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa. Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi hauria el cost total del contracte de la mateixa persona. També pot formar part dels costos elegibles el cost total del contracte del doctorand o doctoranda.
 • Mobilitat del doctorand o doctoranda.

Quantia de la subvenció:

L'import màxim de l'ajut és de 64.600€ i es distribueix de la manera següent:

Entorn empresarial:

Finançament per a l'entorn empresarial: fins a un màxim de 22.800 euros. L'ajuda serà com a màxim del 65% del cost elegible justificat. 

Ajuda complementària: 2.000€ euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.

Entorn acadèmic:

 • Finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 22.800 euros.
 • Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 4.200 euros. Es calcularan aplicant un 12,5% a les despeses justificades per l'entorn acadèmic.
 • Borsa del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 10.800 euros.
 • Ajuda complementària: 2.000 euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.

Característiques:

 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Els ajuts són per a un període de 3 anys, d'acord amb el que preveu el Pla DI, comptadors a partir de la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.

Terminis:

Des del 6 de maig de 2023 fins l’11 de desembre de 2023. 

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.