Loading...

Projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE)

Els PERTE són projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat d'arrossegament per al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola, amb un alt component de col·laboració públic privada i transversals a les diferents administracions.
 
Són una nova figura, amb vocació de permanència, concebuda com un mecanisme d'impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en els que hi hagi una clara fallada de mercat, externalitats importants o una iniciativa o capacitat d'inversió insuficient per part del sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar els projectes que contribueixin clarament a la transformació de l'economia espanyola.
 
La mida i el nombre d'actors potencialment implicats als PERTE recomana definir una governança singular que permeti als diferents actors participar en la presa de decisions amb la transparència i la rendició de comptes que exigeix ​​el sector públic. Així mateix, totes les entitats interessades han de subscriure una sèrie de normes comunes per a la seva acreditació al nou Registre estatal d'entitats interessades en els PERTE.
 
Els PERTE són aprovats pel Consell de Ministres a partir de criteris objectius i transparents.

1. PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat
El seu eix central és la creació de l'ecosistema necessari per al desenvolupament i la fabricació de vehicles elèctrics i connectats mitjançant l'impuls a la indústria de l'automòbil (amb forta tracció sobre altres sectors econòmics), per donar resposta a la nova mobilitat sostenible i connectada ia la generació de noves activitats. (Aprovat al Consell de Ministres del 13 de juliol de 2021)
2. PERTE per a la salut d'avantguarda
Es pretén millorar la salut de la població a partir de la innovació diagnòstica, terapèutica i preventiva al Sistema Nacional de Salut, que alhora permetrà fomentar la generació de teixit industrial i la creació d'ocupació de qualitat. (Aprovat al Consell de Ministres del 30 de novembre de 2021)
3. PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge
La transició cap a una economia neutra en carboni és una oportunitat en termes ambientals, socials i econòmics, i entre d'altres avantatges també permet reduir la dependència energètica exterior. Amb aquest PERTE es vol apuntalar les àrees associades a la transició energètica en què Espanya està ben posicionada, com les energies renovables, l'electrònica de potència, l'emmagatzematge o l'hidrogen renovable, i reforçar-les amb menys presència. (Aprovat al Consell de Ministres del 14 de desembre de 2021)
4. PERTE Agroalimentari
El seu objectiu és promoure el desenvolupament integrat de tota la cadena agroalimentària mitjançant la digitalització dels processos i la incorporació de coneixement i innovació. Es tracta de facilitar l'accés a aliments sans, segurs i sostenibles, que cobreixi les necessitats d'una població cada cop més segmentada i amb una demanda més gran d'aliments amb atributs saludables i mediambientalment sostenibles. (Aprovat al Consell de Ministres del 08 de febrer de 2022)
5. PERTE Nova economia de la llengua
Pretén desenvolupar les oportunitats que presenta l'espanyol com a actiu per impulsar l'economia. (Aprovat al Consell de Ministres del 01 de març de 2022)
6. PERTE Economia circular
L'economia circular és un model de producció i consum en què es busca estendre la vida útil dels productes (compartint, reutilitzant, reparant, llogant) i que a la pràctica es tradueix a reduir els residus generats al mínim. Aquest concepte contrasta amb el model econòmic lineal tradicional basat en produir, consumir i llençar. La superació daquest model és vital per garantir la sostenibilitat del planeta, tenint en compte que els recursos naturals són finits, i guanyar en eficiència i competitivitat. Aquest pla estratègic respon a l'objectiu de contribuir als esforços per assolir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l'ús dels recursos i competitiva. També és una oportunitat per afavorir nous nínxols d'activitat i ocupació, per exemple, associats al reciclatge, la reparació i el sector serveis. (Aprovat al Consell de Ministres del 08 de març de 2022)
7. PERTE per a la Indústria naval
El repte fonamental d'aquest PERTE és diversificar el sector naval cap a nous productes, la digitalització, la millora de la sostenibilitat mediambiental i la capacitació dels seus empleats. Busca arribar al conjunt de la cadena de valor del sector, donant suport als participants en cadascuna de les fases des del personal investigador i el món acadèmic fins als proveïdors i prestadors de serveis en un ecosistema empresarial on té cabuda des d'empreses emergents (start-up), pimes i grans companyies. (Aprovat al Consell de Ministres del 15 de març de 2022)
8. PERTE Aeroespacial
Engloba un conjunt d'actuacions orientades a millorar i generar capacitats tecnològiques i industrials al sector aeroespacial, així com avançar en un millor posicionament estratègic de la indústria radicada a Espanya en camps clau del sector aeronàutic i espacial. A l'àmbit del sector aeronàutic aquest PERTE finançarà activitats de R+D+I que generin un efecte d'arrossegament sobre tota la cadena de valor. A l'àrea d'espai, el PERTE persegueix l'establiment d'un programa de tecnologia espacial que generi noves capacitats innovadores i industrials pròpies i que aporti serveis relacionats amb el medi ambient i la cohesió del territori. (Aprovat al Consell de Ministres del 22 de març de 2022)
9. PERTE de digitalització del cicle de l'aigua
Transformarà i modernitzarà els sistemes de gestió de l'aigua, tant pel cicle urbà de l'aigua com pel reg i els usos industrials. Permetrà millorar l'eficiència, reduir les pèrdues a les xarxes de subministrament d'aigua i, per tant, estalviar en el consum d'aigua i energia. Així mateix, augmentarà la seguretat del subministrament d'aigua i contribuirà a la seguretat de les infraestructures hidràuliques, especialment de les preses i embassaments. (Aprovat al Consell de Ministres del 22 de març de 2022)
10. PERTE Economia social de les cures
Amb un enfocament solidari, aquest PERTE pretén potenciar i consolidar les aliances entre els centres de recerca, organitzacions, cooperatives i entitats de tot el país que treballen a l'Economia Social. Centrant-se en valors com ara el respecte al medi ambient, la cohesió social i la igualtat de gènere cerca impulsar l'impacte d'aquest model econòmic en la transició que promou el Pla de Recuperació. Un altre dels seus objectius és desenvolupar els sectors vinculats a la cura de les persones i del seu entorn a cadascun dels seus cicles vitals. (Aprovat al Consell de Ministres del 31 de maig de 2022)
11. PERTE de semiconductors
Els semiconductors són un element bàsic en el procés productiu de tots els sectors tecnològics i en un context de transformació digital de l‟economia adquireixen una importància geoestratègica. En aquest context, aquest PERTE, que estarà dotat de més de 11.000 milions d'euros d'inversió pública, pretén potenciar i atraure inversions al voltant de la indústria dels semiconductors i les tecnologies relacionades, que seran clau per assolir l'autonomia estratègica. Aquestes inversions contribuiran que Espanya se situï a l'avantguarda del progrés industrial i tecnològic. (Aprovat al Consell de Ministres del 24 de maig de 2022)

Més informació

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.