Loading...

Subvencions per transformar flotes de transport per carretera de viatgers i mercaderies

Objecte:

Accelerar les inversions clau per a la sostenibilitat del transport, per impulsar millores al sector i afavorir la descarbonització mitjançant la renovació de flotes de vehicles. Aquests incentius per a la renovació de la flota de vehicles, exclosos els de titularitat pública, tenen com a objectius renovar el parc de vehicles pesants de transport de mercaderies i de viatgers, incentivar la penetració de tecnologies per a la propulsió de vehicles que utilitzen energies alternatives baixes en carboni i impulsar el sector de l’automoció i la reactivació industrial.  

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques amb residència fiscal a Catalunya titulars de les autoritzacions de transport següents: 

 • Autorització de transport públic de mercaderies - Àmbit estatal (MDP/MDPE)
 • Autorització de transport privat complementari de mercaderies - Àmbit estatal (MPC/MPCE)
 • Autorització de transport públic lleuger de mercaderies - Àmbit estatal (MDL/MDLE)
 • Autorització de transport públic de viatgers en autobús (VD/VDE)
 • Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús (VPC/VPCE)

Actuacions subvencionables:

 • Activitat 1: Desballestament
 • Activitat 2: Adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni
 • Activitat 3: Modificació del tipus de propulsió del vehicle (retrofit)
 • Activitat 4: Implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics
 • Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries

També seran subvencionables les corresponents actuacions preparatòries que siguin necessàries per presentar la sol·licitud o dur a terme les inversions.

Vehicles subvencionables:

 • M2: Transport persones de més de 8 places i menys de 5 tones de massa màxima autoritzada.
 • M3: Transport persones de més de 8 places i més de 5 tones de massa màxima autoritzada. 
 • N2: Transport de mercaderies amb una massa màxima que superi les 3,5 però no les 12 tones.
 • N3: Transport de mercaderies que la seva massa màxima superi les 12 tones. 

Quantia de la subvenció:

 • Activitat 1: Desballestament

Categoria del vehicle

Desballestament

Import unitari de la subvenció (€)

Vehicle Euro V o EEV

Vehicle Euro IV o Euro III

Vehicle Euro II o més antic

M2.

20.000

9.000

4.000

M3.

25.000

12.000

6.000

N2.

12.000

5.000

2.500

N3, amb massa màxima inferior a 16 T.

15.000

7.000

3.000

N3, amb massa màxima superior a 16 T.

20.000

10.000

5.000

 

 • Activitat 2: Adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni

Categoria i classe del vehicle

Tipus de beneficiari

Adquisició de vehicles

Import unitari de la subvenció (€) per tecnología

Híbrid Simple (HEV)

Híbrid Endollable (PHEV) o REEV

Gas: GNC, GNL

Elèctric (BEV)

Hidrògen (FCV, FCHV)

M. Classe A.

Autònom i petita empresa

25.000

30.000

25.000

65.000

65.000

Mitjana empresa

20.000

25.000

20.000

55.000

55.000

Gran empresa

15.000

20.000

15.000

45.000

45.000

M. Classe B.

Autònom i petita empresa

35.000

45.000

35.000

130.000

130.000

Mitjana empresa

30.000

40.000

30.000

110.000

110.000

Gran empresa

25.000

35.000

25.000

90.000

90.000

M. Classe I (longitut máxima de 15m)

Autònom i petita empresa

50.000

60.000

22.000

170.000

170.000

Mitjana empresa

40.000

50.000

18.000

145.000

145.000

Gran empresa

30.000

40.000

14.000

120.000

120.000

M. Classe I (longitud mayor de 15m).

Autònom i petita empresa

60.000

70.000

25.000

200.000

200.000

Mitjana empresa

50.000

60.000

20.000

175.000

175.000

Gran empresa

40.000

50.000

15.000

150.000

150.000

M. Classe II.

Autònom i petita empresa

60.000

70.000

50.000

180.000

180.000

Mitjana empresa

50.000

60.000

40.000

155.000

155.000

Gran empresa

40.000

50.000

30.000

130.000

130.000

M. Classe III.

Autònom i petita empresa

30.000

40.000

30.000

180.000

180.000

Mitjana empresa

25.000

35.000

25.000

155.000

155.000

Gran empresa

20.000

30.000

20.000

130.000

130.000

N2.

Autònom i petita empresa

15.000

90.000

-

130.000

130.000

Mitjana empresa

12.500

75.000

-

110.000

110.000

Gran empresa

10.000

60.000

-

90.000

90.000

N3, amb massa màxima inferior a 16 T.

Autònom i petita empresa

25.000

100.000

-

170.000

170.000

Mitjana empresa

20.000

85.000

-

145.000

145.000

Gran empresa

15.000

70.000

-

120.000

120.000

N3, amb massa màxima superior a 16 T.

Autònom i petita empresa

25.000

100.000

-

190.000

190.000

Mitjana empresa

20.000

85.000

-

160.000

160.000

Gran empresa

15.000

70.000

-

130.000

130.000

 

 • Activitat 3: Modificació del tipus de propulsió del vehicle (retrofit)

Categoria del vehicle

Retrofit

Import unitari de la subvenció (€)

Transformació perquè el vehicle sigui propulsat al 100% amb electricitat o hidrogen com a energia primària (BEV, FCV o FCHV)

Transformació perquè el vehicle funcioni íntegrament com a vehicle de gas (GNC o GNL) sempre que compleixi amb l'estàndard Euro VI-E

M2.

18.000

6.000

M3.

20.000

7.000

N2.

18.000

-

N3.

20.000

-

 
 • Activitat 4: Implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

Potència del punt de recàrrega

Import unitari de la subvenció (€)

Punt de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics totalment instal·lat i amb accés per a vehicles pesants, amb potència igual o superior a 50 kW i inferior a 100 kW.

10.000

Punt de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics totalment instal·lat i amb accés per a vehicles pesants, amb potència igual o superior a 100 kW i inferior a 150 kW.

25.000

Punt de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics totalment instal·lat i amb accés per a vehicles pesants, amb potència igual o superior a 150 kW i inferior a 350 kW.

40.000

Punt de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics totalment instal·lat i amb accés per a vehicles pesants, amb potència igual o superior a 350 kW.

70.000

 
 • Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries

S'estableix una quantia unitària d'ajut fixa de 1.000 euros per a l'adquisició de semiremolcs aptes per al seu ús en autopistes ferroviàries.

S'estableix un límit màxim d'ajuda de 30 vehicles per destinatari últim i convocatòria, a cada comunitat autònoma oa les ciutats de Ceuta i Melilla, llevat de persones físiques, que tindran un límit d' 1 vehicle per destinatari últim.

Característiques:

 • Ajut subjecte al règim de minimis (excepte activitats 2,3,4).
 • Es concedeixen els ajuts en règim de concurrència simple: les subvencions es concedeixen per ordre de presentació de les sol·licituds amb la documentació completa fins a exhaurir la dotació pressupostària o finalització del termini de la convocatòria.Termini d’execució: 12 mesos des de la data de notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut, es podrà executar la actuació. En aquest termini també s’haurà de fer la justificació.
 • Aquests ajuts tenen efecte incentivador.
 • Dotació: La convocatòria està dotada en 21.744.599 euros repartits de la següent manera: 
  • Activitat 1: Desballestament, 9.785.069 euros.
  • Activitat 2: adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni, 8.697.839 euros.

Termini de sol·licitud:

Des del 15 de març del 2022 i fins el 30 d’abril de 2024 a les 15:00h, excepte per a l’activitat 4, d’implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, que és fins al 31 de desembre de 2023 a les 15h o, alternativament en ambdós casos, fins a esgotar el pressupost disponible.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.