Loading...

ACTIVA FINANCIACIÓN - Ajuts a projectes d'R+D+i en l'àmbit de la Indústria Conectada 4.0 (2023)

Objecte:
Concessió d'ajudes corresponent a l'any 2023 per al desenvolupament de projectes de recerca industrial, projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, a l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0 i tendents al compliment dels objectius de la mateixa.
 
Beneficiaris:
Poden tenir la condició de beneficiari les societats que no formin part del sector públic, que desenvolupin una activitat industrial durant un període d'almenys 3 anys comptats fins a la data de finalització de termini de sol·licitud.
 
Línies d'actuació:
 • Línia Activa-Pymes: Projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
 • Línia Activa-Grandes Implementaciones: Projectes realitzats per qualsevol tipus d'empresa.
Tipus de projectes:
 • Recerca industrial
 • Desenvolupament experimental
 • Innovació en matèria d'organització
 • Innovació en matèria de processos
 • Projectes de validació preliminar (per a la línia Activa- Pimes)
Els projectes han d'estar destinats a aplicar-se a la indústria manufacturera i han d'adaptar-se almenys a alguna de les prioritacions temàtiques següents:
 1. Plataformes d'interconnexió de la cadena de valor de lempresa.
 2. Solucions per al tractament avançat de dades.
 3. Solucions d'intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva (simulació 3D, R+D+i, nous processos d’impressió 3D, nous materials i tintes, etc.).
 6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.
Despeses subvencionables:
 
A) Projectes línia Activa-Pymes:
 • Aparells i equips de producció: actius fixos i software vinculats a la producció. 
 • Infraestructura hardware, no directament vinculada amb la producció però necessària pel projecte.
 • Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de processos, i l'adquisició de patents.
 • En el cas dels projectes de validació preliminar, despeses d’amortització i lloguer de l’instrumental i els equips indispensables pel desenvolupament del projecte.
B) Projectes línia Activa-Grandes Implementaciones:
 • Despeses de personal, investigadors, tècnics i personal auxiliar, en la mesura en què estiguin dedicats al projecte.
 • Despeses d’amortització d’instrumental i material inventariable.
 • Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents. S’inclouran les despeses de col·laboració externa exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes, i l'adquisició de patents.
Quantia de la subvenció:
Els ajuts regulats mitjançant aquesta ordre podran tenir la forma de préstec, subvenció o combinació d'ambdues modalitats.
El finançament total a concedir (préstec nominal més subvenció) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.
L'import màxim d'ajut en forma de subvenció serà, com a màxim:
 • del 50% del pressupost finançable en cas de petites empreses.
 • del 20% del pressupost finançable en cas de mitjanes empreses.
 • del 10% del pressupost finançable en cas de grans empreses.
Característiques dels préstecs:
 • Import del préstec: l'import nominal del préstec a concedir estarà fitat d'acord amb els límits següents:
  • El Risc Viu Acumulat de l'empresa amb la DGIPYME no podrà superar en 5 vegades els fons propis de l'entitat al darrer exercici tancat.
  • L'import del préstec a concedir no podrà superar la xifra mitjana de negocis els exercicis 2021 i 2022.
 • Termini d'amortització: el termini d'amortització de la part d'ajut concedit en forma de préstec serà el següent:
  • Línia ACTIVA-Pymes: 5 anys, dels quals 2 de carència.
  • Línia ACTIVA-Grandes Implementaciones: 10 anys, dels quals 3 de carència.
 • Tipus d'interès d'aplicació: 0%.
 • Amortització: Les quotes d'amortització del principal seran anuals i de la mateixa quantia, i s'hauran de satisfer un cop finalitzat el termini de carència.
GARANTIES EXIGIDES: S’exigirà la presentació d’avals d'entre el 40-80% en el cas de subvenció i entre el 10-20% en el cas de préstec. L'import depèn de la valoració financera de l'empresa.
 
Pressupost disponible:
El pressupost total màxim de la convocatòria per a l'any 2023 és de 30.000.000 €, dels quals 15.000.000 € seran en forma de préstec i 15.000.000 € en forma de subvenció.
 
Característiques:
 • Termini de realització de les actuacions: Des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de vint-i-quatre mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Efecte incentivador per a sol·licituds de la línia ACTIVA-Grandes Implementaciones.
 • Ajuda ACTIVA-Pymes subjecta al règim de minimis.
 • Es requerirà presentació de DNSH.
Termini de sol·licitud:
Del 29 de maig del 2023 fins el 27 de juny del 2023.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.