Loading...

Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2021)

OBJECTE

Subvencions destinades a incentivar el creixement en les fases inicials d’empreses emergents (start-up) tecnològiques.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques, enteses com, empreses emergents amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya, que compleixen els requisits següents:

 • Que s'hagin constituït, com a molt tard el 10/06/2021 i que faci un màxim de 18 des de la seva constitució a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.
 • Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).
 • No es consideren beneficiàries les empresàries individuals i les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa al codi CCAE 21 de la secció C (Indústria manufacturera).
 • On el finançament total rebut fins a la data de sol·licitud en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l'equip emprenedor i aportacions de capital que no provinguin de l'equip emprenedor, sigui inferior a 250.000 euros.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Despeses per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el pla d’empresa, que compleixin amb:

 • Cost subvencionable mínim de 100.000 euros.
 • Despeses des de l’inici de la convocatòria i fins a 24 mesos a comptar des del final de la mateixa, de la següent tipologia:
  • Despeses de personal
  • Contractació de serveis a tercers
  • Inversió en material i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
  • Altres despeses: lloguers d’espais, despeses de sol·licitud o manteniment de patents i altre altres despeses associades al desenvolupament del pla de negoci.
  • Despeses indirectes

QUANTIA DE L’AJUT

Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 74% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte.

Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per 2 tutors que hauran de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte. Valorat en 1.000 euros.

L'import de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals, no podrà superar 200.000 euros. (100.000 euros per empreses de transport de mercaderies per carretera).

TERMINI

El termini per presentació de sol·licituds acaba el dia 28 de juliol de 2021 a les 14:00 hores.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.