Loading...

Ajuts per al forment de sistemes voluntaris de gestió ambiental

OBJECTE

Implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema que preveu el Reglament EMAS.

BENEFICIARIS

Persones jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 • La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental, i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat.
 • La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat.
 • Les actuacions que hagin estat verificades o certificades durant tot l’any anterior al de la convocatòria vigent i fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

No són subvencionables les actuacions següents:

 • La renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.
 • L’actualització de dades de la declaració ambiental.
 • La renovació del certificat ISO 14001.

CARACTERÍSTIQUES

 • Ajut subjecte al règim de minimis.
 • Pressupost de la convocatòria: 90.000 euros.

QUANTIA DE L'AJUT

L'import màxim de les subvencions que s'atorguen en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents segons:

 • Implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:

 1. Activitats que inclou l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 5.000 euros.
 2. Activitats que inclou l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 4.000 euros.
 3. Resta d'activitats: 3.000 euros.
 • Renovació del registre EMAS:
 1. Activitats que inclou l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 2.000 euros.
 2. Activitats que inclou l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 1.500 euros.
 3. Resta d'activitats: 1.200 euros.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds és des del 20 de maig fins al 20 de juny del 2022, ambdós inclosos.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.