Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2021)

OBJECTE

Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda.

PROGRAMES PER EMPRESES

 • Programa 3 - Suport en el procés de transformació digital de les empreses
 • Programa 4 - Suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.
 • Programa 8 - Reactivació i transformació de la moda catalana

 

PROGRAMA 3 – Transformació digital de les empreses

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S'exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l'actualització de continguts, la mètrica, que sigui disponible en diferents dispositius, és a dir responsive, multiidioma i que contingui un directori que faciliti la cerca a l'espai web.
 • Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament SEO, campanyes d'afiliats, publicitat online, etc.
 • Creació de botigues online a partir d'un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida en l'establiment físic.
 • La digitalització del punt de venda a peu de carrer per a dotar a l'establiment físic de tecnologies que millorin els seus processos. (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, etc).
 • Per a la contractació o realització de projectes d'estratègia digitals que tinguin com a finalitat l'omnicanalitat del negoci, és a dir inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360º, adquisició d'ERP i CRM que integrin informació i coneixement dels clients, tecnologia que permeti la predicció i l'aprofitament de dades que facilitin la personalització i d'eines d'automatització de processos per a la gestió diària de les empreses.
 • Projectes i estudis de consultoria digital per l'assessorament especialitzat, per tal d'assegurar l'èxit en la implementació de solucions i serveis tecnològics necessaris per la posada en marxa de l'estratègia de transformació digital de l'empresa.

REQUISITS

 • L'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2021. Es subvencionen totes les accions dutes a terme durant l'exercici 2021.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

TERMINI

Es poden demanar del 17/06/2021 fins al 22/07/2021.

 

PROGRAMA 4 - Obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

ACCIONS

 • Àmbit 1: Recuperació de locals buits - obertures
 • Àmbit 2: Reforma d’establiments

REQUISITS

Inversió mínima: 2.000 euros

 • Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous MM. S'acceptaran aquelles sol.licituds amb llicència d'obertura del 2021, encara que el traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l'any 2020.
 • Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1: Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
 • Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma o millora d'establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros.

TERMINI

El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9:00 hores del 5 d'octubre de 2021 fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 31 de desembre de 2021.

CONVOCATÒRIA TANCADA PER EXHAURIMENT DE PRESSUPOST

 

PROGRAMA 8 - Reactivació i transformació de la moda catalana

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Contractació de serveis professionals i assessorament en el desenvolupament de projectes de transformació digital.
 • Adquisició d' equips i maquinari i altres despeses tecnològiques, relacionades amb la transformació digital.
 • Contractació de serveis professionals per a la implementació d'eines i recursos, relacionats amb la sostenibilitat que permetin avançar en el grau d'aplicació dels mateixos.
 • Contractació de serveis professionals per a l'assessorament en temes relacionats amb la internacionalització (estudis de mercat, elaboració d'agendes comercials, ...).
 • Assistència a fires internacionals de moda (presencials i online).
 • Qualsevol tipologia d'acció duta a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes de la Covid19.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Els beneficiaris d'aquest programa són incompatibles amb la resta de programes

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000 euros.

TERMINI

Del 17 de juny fins al 15 de juliol de 2021.


* S'enten com a empresa de serveis:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Agències de viatges detallistes.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Serveis de lloguer d'esquis
* S'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.