Loading...

Subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones

Objecte:

Donar suport al creixement i la consolidació d'empreses emergents de base tecnològica, amb presència de dones en el seu equip fundador, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Aquesta actuació pretén subvencionar projectes de validació de tecnologia i model de negoci, de llançament de nous productes al mercat o l'acceleració del creixement de l'empresa i de posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits següents:

Requisits per a l'equip:

 • Hi ha d'haver com a mínim una dona a l'equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). L'equip de gènere femení haurà de tenir un mínim d'un 50% de la companyia en accions escripturades. Aquest requisit s'ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria. No és necessari que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l'equip directiu de l'empresa.
 • L'equip fundador ha d'estar compromès amb el creixement de l'empresa i dedicar la major part del temps de treball a l'empresa (a la memòria s'hi ha de fer constar les hores dedicades a l'empresa).
 • El compliment d'aquests requisits s'ha de fer constar a la memòria i a la documentació que cal presentar amb la sol·licitud.

Requisits per a l'empresa:

 • Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d'un any i menys de cinc de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s'ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s'ha de fer constar a la memòria i a la documentació que cal presentar amb la sol·licitud.
 • Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s'ha de fer constar a la memòria.
 • Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s'ha d'acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.).
 • No haver estat beneficiària d'aquesta mateixa subvenció en convocatòries d'anys anteriors.

Despeses subvencionables:

 • Les despeses de personal contractat o de nova contractació, incloent-hi el salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, en la mesura que estiguin dedicats al projecte.
 • Les despeses dedicades a la formació i l'assessorament per a la millora de la competitivitat de l'empresa i les habilitats de lideratge femení, com també la formació per a la preparació per participar en rondes de finançament, accés a capital de risc i serveis de mentoria i assessorament.
 • Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis i productes, així com l'obertura a nous clients i mercats.
 • Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.
 • Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.
 • Altres despeses relacionades, com el lloguer d'espais fins a un màxim del 20% del projecte, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents i d'altres despeses associades a l'execució del pla de negoci.

Quantia:

Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50 punts podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d'un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte presentat.

Característiques:

 • Un 80% de l'ajut atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta una cop rebuda la resolució de concessió. El pagament del 20% restant es farà quan s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Les actuacions subvencionades es poden haver dut a terme durant l'anualitat anterior a la convocatòria, durant l'anualitat corresponent a la convocatòria i fins als 6 mesos posteriors a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Termini de sol·licitud:

Del 6 de setembre al 5 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos).

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.