Loading...

PROGRAMA CONSOLIDA'T

OBJECTE

Concessió de subvencions a entitats i empreses per al desenvolupament del programa Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom, consistent en projectes que inclouen accions d'assessorament personalitzat i de formació en aspectes clau de la gestió del negoci de treballadors i treballadores autònoms.

 

BENEFICIARIS

 • Escoles de negocis, universitats i escoles universitàries o entitats dependents o que hi estiguin vinculades, i col·legis professionals jurídicament constituïts com a tals que acreditin experiència i coneixements en la realització d'accions formatives en gestió empresarial i accions d'assessorament personalitzat per a la millora del negoci de treballadors i treballadores autònoms.

 • Associacions professionals del treball autònom de Catalunya de caràcter intersectorial inscrites al Registre d'associacions professionals del treball autònom a Catalunya del Departament d'Empresa i Treball.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Programa 1:

Nº d’hores d’assessorament

Nº mínim d’assessors

Nº mínim d’hores per persona assessorada

Nº màxim d’hores per persona assessorada

Nº d’hores de formació grupal

488

2

5

13

80

 

Programa 2:

Nº d’hores d’assessorament

Nº mínim d’assessors

Nº mínim d’hores per persona assessorada

Nº màxim d’hores per persona assessorada

Nº d’hores de formació grupal

732

3

5

13

80

 

Programa 3:

Nº d’hores d’assessorament

Nº mínim d’assessors

Nº mínim d’hores per persona assessorada

Nº màxim d’hores per persona assessorada

Nº d’hores de formació grupal

976

4

5

13

80

 

REQUISITS DE LES ENTITATS

 • Experiència mínima de 2 anys en la promoció d’accions formatives i d’assessorament en gestió empresarial.
 • Disposar del nombre d’assessors o assessores adequats en funció del Nombre d’hores d’assessorament per fer.
 • Disposar de docents especialitzats en la impartició d'accions de formació especialitzada per millorar les competències professionals en gestió del negoci.
 • Disposar com a mínim de dues sales de reunions amb capacitat per a quatre persones cadascuna.
 • Disposar com a mínim d'una aula equipada per oferir recursos formatius amb ordinadors o accés a recursos TIC amb capacitat per a 18 persones.
 • Disposar d'una cartera de serveis externs als quals derivar els treballadors i treballadores autònoms participants en el programa en els casos en què es detecti que necessiten un assessorament o recurs especialitzat extern a l'entitat. Com a mínim han de presentar propostes en derivació a recursos o professionals externs en cinc dels àmbits següents:
  • Orientació al mercat i vendes
  • Màrqueting, especialment nous mitjans
  • Control econòmic, financer i pressupostari
  • Internacionalització
  • Cooperació i els seus aspectes jurídics
  • Innovació, patents, millora i qualitat
  • Legislació especialitzada
  • Tecnologies de la informació i la comunicació
  • Organització de sistemes de producció
  • Economia verda
  • Igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral.

 

REQUISITS DELS ASSESSORS

 • Llicenciatura o grau en ciències econòmiques, empresarials, administració d'empreses, dret, relacions laborals o altres disciplines. En el cas d'altres disciplines, s'ha de comptar, addicionalment, amb un màster en administració i gestió d'empreses amb titulació oficial reconeguda o convalidada.
 • Coneixements sobre productes financers, tant públics com privats.
 • Tres anys d'experiència en assessorament o consultoria empresarial o en càrrecs directius en empreses en els àmbits de la direcció general, financera o màrqueting. A més, han de tenir una experiència mínima d'un any en impartició d'activitats de formació adreçada a treballadors autònoms, microempreses i petites empreses.
 • Coneixements sobre igualtat de dones i homes, perspectiva de gènere interseccional, igualtat de tracte i no-discriminació i violències masclistes.

 

REQUISITS DELS DOCENTS

 • Grau en una formació universitària adequada als continguts de la píndola formativa que s'imparteixi.
 • Coneixements en els continguts que s'imparteixin en les accions.
 • Experiència mínima de tres anys a impartir activitats de formació adreçades a treballadors autònoms, microempreses i petites empreses i relacionats amb els continguts que s'imparteixen.
 • Coneixements sobre igualtat de dones i homes, perspectiva de gènere interseccional, igualtat de tracte i no-discriminació i violències masclistes.

 

QUANTIA DE L'AJUT

 • Mòdul/hora de 84,34 euros per a les accions d'assessorament
 • Mòdul/hora de 79,41 euros per a les accions de formació

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: De les 9h del 28 d'octubre fins a les 15h de l'11 de novembre de 2022.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.