Loading...

PROGRAMA TU + 1

OBJECTE

Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.

BENEFICIARIS

  • Autònoms sense treballadors.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

REQUISITS

  • Tenir mínim 1 any d’antiguitat.
  • No tenir persones contractades a càrrec seu en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.
  • Els contractes han de ser indefinits i cal mantenir aquesta contractació durant un període mínim de 18 mesos.
  • La persona a contractar a d'estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) abans de la formalització del contracte.

CARACTERÍSTIQUES

  • S’ha de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte.
  • S’ha de formalitzar el contracte en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la resolució d'atorgament
  • El període de contractació subvencionat és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte, i s’han durant 18 mesos.
  • La persona contractada ha de participar, dins del període d'actuació subvencionable, en almenys un dels cursos de formació gratuïta que s'ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sigui en format on-line o presencial.

QUANTIA DE L'AJUT

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 19.745,00 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.
En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball,  la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.
 
JUSTIFICACIÓ DE L'AJUT
 
En el termini de 15 dies des que finalitzi l'actuació objecte de la subvenció.

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 9h del 5 de setembre fins a les 15h de 28 de setembre de 2023.

Actualitat

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL (2024)
Objecte: Concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors ...
Llegir més
PIME DIGITAL 2024 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital
La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, han engegat ...
Llegir més
AJUTS CUPONS ACCIÓ A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA
Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.