Loading...

Programa CE IMPLEMENTA - Subvencions per impulsar les comunitats energètiques

OBJECTE

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicat la 3a i la 4a convocatòria del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa).

Aquestes s’emmarquen en la reforma 3 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament de les comunitats energètiques”.

La finalitat del programa és donar suport a projectes que fomentin la participació en el sector energètic d'actors tradicionalment no participants i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d'energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

BENEFICIARIS

Persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes i que tinguin domicili fiscal a Espanya, que conformin una comunitat energètica.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Projectes pilot singulars de comunitats energètiques. Amb la tercera convocatòria es donarà suport a projectes de petites dimensions (inversió de menys 1M€) i amb la quarta convocatòria a projectes de mitjanes i grans dimensions (amb un pressupost de més de 1M€).

Seran subvencionables els projectes que contemplin actuacions en una o varies de les àrees d’actuació següents:

 • Energies renovables elèctriques: Instal·lacions de producció d’energia elèctrica, connectades o no a la xarxa, de fonts d’energia renovable.
 • Energies renovables tèrmiques: Instal·lacions d’aprofitament, per a la generació d’energia tèrmica de fonts d’energia renovable i els sistemes d’aprofitament d’aquestes fonts.
 • Eficiència energètica: Actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica per tal de reduir el consum energètic.
 • Mobilitat sostenible: Actuacions d’implantació d’infraestructura de recarrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.
 • Gestió de la demanda: Emmagatzematge darrera el comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d’emmagatzematge innovador, agregació de la demanda d’energia tèrmica i sistemes per aconseguir flexibilitat de la demanda.

DESPESES SUBVENCIONABLES

En el marc d’aquest programa d’ajuts es consideraran subvencionables els costos següents:

 • Despeses de gestió de la sol·licitud i de la justificació de la realització de les actuacions objecte d’ajut.
 • L’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb la realització de les actuacions.
 • Els costos de redacció dels plecs objecte de licitació per a l’execució de les actuacions dels projectes subvencionables.
 • Els costos de direcció facultativa de realització de les actuacions.
 • Les despeses de coordinació de Seguretat i Salut de l’obra i muntatge.
 • Les despeses d’execució de les obres, incloent obra civil i/o muntatge de les instal·lacions.
 • La inversió en equips i materials relacionats amb les actuacions objecte d’ajut així com les instal·lacions auxiliars.
 • Sistemes de gestió, control actiu i monitorització tant de la generació com de l’acumulació i la demanda d’energia elèctrica o tèrmica de les instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte d’ajut.
 • Els costos de desenvolupament d’eines de gestió de la governança i/o administració de la comunitat energètica.
 • Despeses de comunicació relatius al compliment de les obligacions d’informació i publicitat en el marc del NextGeneration EU y el PRTR.
 • Costos relatius al compliment de les obligacions del principi DNSH.

PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

 • El pressupost destinat a la 3a convocatòria és de 10 M€.
 • El pressupost destinat a la 4a convocatòria és de 30 M€.

QUANTIA DE L’AJUT

La intensitat màxima de l’ajut és:

 • Del 60% dels costos subvencionables en el cas de les àrees d’actuació d’energies renovables elèctriques i d’energies renovables tèrmiques
 • Del 30% dels costos subvencionables en el cas d’actuacions en l’àmbit d’eficiència energètica
 • Del 40% dels costos subvencionables en el cas de projectes en el marc de la mobilitat sostenible.

L’ajut màxim que podrà sol·licitar-se per a cada projecte serà la suma dels ajuts màxims per a cada àrea d’actuació en la que incideixi el projecte.

TERMINI

El període de sol·licituds d’ambdues convocatòries comença el 19 de desembre del 2022 i finalitza el 13 de febrer del 2023.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.