Loading...

Subvenció pel foment de l'economia circular (2019)

OBJECTE

Foment de projectes per l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús de recursos materials y separant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

 

ORGANISME RESPONSABLE

Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya)

 

BENEFICIARIS

  • Empreses privades y agrupacions d’empreses privades amb almenys un establiment operatiu a Catalunya individual, agrupació o associació d’empreses de Catalunya.
  • S’ofereixen condicions més avantatjoses per: PIMES i empreses del tercer sector que treballen amb persones de necessitats especials o amb col·lectius amb risc d’exclusió social i econòmica.
  • Un mateix beneficiari pot presentar un màxim de dos projectes.

 

CARACTERÍSTIQUES

• Tipologia de projectes:

A. Projectes d’implementació al mercat de nous productes i serveis.
B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: Projectes que inclouen la realització d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que es derivin (campanyes, jornades, etc.).

• Actuacions subvencionables:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una prevenció de residus al llarg del cicle de vida.

Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S'inclouen també dins de la categoria d'ecodisseny dels projectes d'introducció al mercat de nous productes que no incorporen, per haver estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP).

2. Nous models de negoci que afavoreixin la eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes

4. Serveis de tornada de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricador d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.

5. Re manufactura

6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua

7. Noves aplicacions de materials reciclats

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant

9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de material

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar des de la data de la Resolució de concessió de la subvenció

 

QUANTIA DE L’AJUT

L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Despeses subvencionables: Personal, materials, assistència tècnica, auditoria (obligatòria), etc.

Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 19 de juliol de 2019.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.