Loading...

Ajuts destinats a la promoció, el foment i la comercialització del producte de proximitat

Objecte:

L’objecte de l’ajut, a banda de les actuacions de promoció i de contractació d’una persona dinamitzadora ja incloses a les darreres tres convocatòries, ara també, i gràcies a l’aprovació del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC), és fomentar la comercialització, dinamitzant l’agrupació de l’oferta i incentivant aquelles figures que permetin concentrar l’oferta per generar més valor afegit, com són el perfil de persones beneficiàries a les quals va dirigit l’ajut.

Aquesta comercialització ha de ser:

  • sostenible, transformadora i basada en l’economia circular,
  • pròpia i arrelada al territori,
  • justa, equitativa i cohesionada,
  • i saludable i de confiança.

Beneficiaris:

  • Les associacions, fundacions i federacions amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre.
  • Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat.

En ambdós casos, han de tenir vinculació amb la venda de proximitat d’acord amb el Decret 24/2013.

Accions subvencionables:

a) Activitats de promoció de la Venda de Proximitat: Aquestes activitats promocionals inclouen, entre d'altres: l'edició de nous materials promocionals; la participació a fires i certàmens; la concepció, el disseny i l'edició de nous productes amb la marca del sol·licitant; la millora promocional de la Venda de Proximitat en la imatge del punt de venda; la creació i el manteniment del lloc web; la presència a Internet; la gestió de les xarxes socials, i la publicitat en els diferents mitjans de comunicació i/o en els punts de venda.

b) Activitats de comercialització de la Venda de Proximitat d'aquelles persones beneficiàries els socis de les quals adherits a la Venda de Proximitat comercialitzin les seves produccions amb el logotip identificador, que preveuen, entre d'altres:

  1. L'elaboració de convenis per a l'establiment de canals estables de comercialització entre els productors i col·lectius de consumidors i restauració col·lectiva que comportin la planificació de les produccions.
  2. El comerç electrònic (lloc web (hosting), lloguer del domini i manteniment de la botiga en línia per al comerç electrònic, inclosa la digitalització de la gestió de clients, la facturació en línia i la ciberseguretat). En queda exclosa l'adquisició de programes informàtics (programari).
  3. Les actuacions destinades a dotar d'infraestructures per a la comercialització: el lloguer de vehicles destinats al repartiment dels seus productes; el lloguer de locals per a l'emmagatzematge i la distribució dels seus productes; el lloguer de cambres frigorífiques per conservar els seus productes, i el lloguer de locals comercials per a la venda dels seus productes.
  4. La formació als productors sobre les eines digitals per a la comercialització.

c) Les despeses de contractació d'una única persona dinamitzadora (amb caràcter laboral o de serveis) per a la promoció, el foment i la comercialització de la Venda de Proximitat d'aquelles persones beneficiàries en què el percentatge dels seus membres adherits a la venda de proximitat sigui superior al 50%, sempre que s'hagin efectuat despeses definides a l'apartat 5.1, lletres a) i b). Aquests costos poden ser per la contractació expressa d'un dinamitzador, o bé els corresponents a la proporció d'hores de treball invertides en les activitats de promoció, foment i comercialització de la Venda de Proximitat per part del personal propi de l'entitat.

Quantia de la subvenció:

L'import total rebut de l'ajut serà el 70% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 40.000 euros per beneficiari.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 16 de novembre al dia 15 de desembre de 2022.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.