Loading...

Subvencions per a noves oportunitats de negoci (2023)

Objecte:

Concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

 • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.
 • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Actuacions subvencionables:

 • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.

Es considera despesa subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per a la realització del pla de negoci per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Les activitats subvencionables es podran dur a terme des de l'1 de gener del 2023 fins al 31 de desembre del 2024. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini.

 • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.
  • Adquisició de maquinària i equipaments. S'exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l'obra civil i despeses d'enginyeria.
  • Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, software o despeses similars).
  • Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat. Es consideren subvencionables només les despeses de formació exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l'empresa.
  • Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementar la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l'empresa.
  • Despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada. El cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.000,00 euros per justificació realitzada.

Les activitats subvencionables dels projectes de canvi estructural es podran dur a terme a partir de la data de sol·licitud i fins al 31 de desembre del 2025. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini.

Quantia de la subvenció:

 • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.

La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000 euros.

 • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Adquisició de maquinària i equipaments

20%

10%

10%

Despeses externes

75%

75%

75%

Despeses de formació

25%

25%

25%

Despeses de personal

75%

75%

75%

Despeses auditoria

100%

100%

100%

Pels projectes empresarials de canvi estructural no es concedirà un ajut superior a 60.000 euros, tret d’aquells projectes que tinguin impacte en les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear, en els que serà com a màxim de 100.000 euros.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Pagament: Es tramitarà mitjançant una bestreta del 20% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, sense constitució de garanties. El  80% restant es pagarà un cop l'activitat subvencionada es justifiqui.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.

Termini de sol.licitud:

 • 1ª convocatòria: De les 9h del 26 de maig fins a les 14h del 30 de juny de 2023
 • 2ª convocatòria: De les 9h del 12 de setembre fins a les 14h de l'11 d'octubre de 2023.

Actualitat

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL (2024)
Objecte: Concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors ...
Llegir més
PIME DIGITAL 2024 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital
La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, han engegat ...
Llegir més
AJUTS CUPONS ACCIÓ A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA
Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.