Loading...

Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques

Objecte:

Concessió de subvencions per finançar projectes d'eficiència energètica i economia circular en empreses d'allotjament turístic, en el marc del component 14 del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya, dins de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU.

Beneficiaris:

 • A establiments hotelers: Hotels, hotels apartaments, hostals i pensions.
 • A càmpings.
 • A establiments de turisme rural: Cases de pagès (masia, masoveria, casa de poble compartida, casa de poble independent) i allotjaments rurals. 
 • A apartaments turístics.

Actuacions subvencionables:

Les actuacions subvencionables estan incloses en les tipologies i subtipologies següents:

TIPOLOGIA

SUBTIPOLOGIA

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.

--

2. Millora de l’eficiència energètica o d’energies renovables a les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

2.1 Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica

2.2 Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica

2.3 Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques

2.4 Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies de 2.1 a 2.3.

2.5 Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques

3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

--

 • Inversió mínima: 20.000 euros.

Despeses subvencionables:

 • Els honoraris professionals satisfets per a l'elaboració, per part del personal tècnic competent, del certificat d'eficiència energètica.
 • Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajut.
 • Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.
 • Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
 • Els costos d'execució de les obres o instal·lacions.
 • La inversió en equips i materials efectuada.
 • Els costos de redacció d'informes i la resta de documentació requerida per sol·licitar i justificar aquests ajuts.
 • Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.

Quantia de la subvenció:

Es tracta d’una subvenció a fons perdut. L'import de la subvenció s'estableix per un percentatge de la totalitat del projecte.

L'import subvencionable és el resultat de la suma dels tants per cent de l'ajut base i l'ajut addicional aplicats sobre els costos elegibles.

* Consultar casos d’ajuts addicionals.

Característiques:

 • El pressupost total per Catalunya és de 26.320.460 € que han de servir per rehabilitar un total de 407 edificis destinats a allotjament turístic.
 • Període d’execució: Les activitats objecte d'aquestes subvencions es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per acabar les actuacions objecte d'ajuda és de dotze mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.
 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
 • Pagament: Es pot tramitar mitjançant una bestreta del 100% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per a la qual s'exigiran garanties de conformitat amb la regulació que s'estableixi a la resolució de concessió.
 • Ajut subjecte al règim de minimis.

Termini:

El termini per sol·licitar aquests ajuts comença el 17 de gener de 2023 a les 9:00 h i fins a exhaurir pressupost.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.