Loading...

PERTE Economia Circular

Objecte:

El PERTE d'Economia Circular busca accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l'ús de primeres matèries. L'economia circular suposa un nou paradigma de producció i consum on s'optimitzen els recursos i es minimitzen els residus generats. Es tracta d'impulsar una transició de l'actual model econòmic lineal basat a produir-consumir-llençar cap un altre en què es redueixi la petjada ecològica fomentant accions com el reciclatge i la reutilització dels productes.

Beneficiaris:

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, sempre que estiguin legal i vàlidament constituïdes i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya:

 • Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
 • Entitats d’economia social, sempre que no formin part del sector públic i que estiguin incorporades el catàleg d’entitats d’economia social.
 • Agrupacions de les anteriors sempre que en formi part una PIME, start-up o entitat d’economia social.

Actuacions subvencionables:

Projectes que fomentin la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials per millorar la competitivitat i innovació del teixit empresarial en el marc d’una economia circular que superi l’anterior model de producció lineal. S’estableixen les següents categories:

 • Reducció del consum de matèries primeres verges:
  • Ús de subproductes.
  • Ús de materials procedents de residus.
  • Re-manufactura de productes.
  • Increment de l’eficiència en l’ús de materials.
 • Ecodisseny i incorporació al mercat de productes realitzats sota esquemes d’ecodisseny.
  • Augment de la vida útil dels productes i segon ús.
  • Increment de la reparabilitat dels productes o de la seva capacitat d’actualització.
  • Canvis cap a productes reutilitzables i models de reutilització en substitució de productes d’un sol ús.
  • Millora de la reciclabilitat.
  • Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament preocupants en materials i productes.
  • Desenvolupament i canvi cap a models de consum basats en els serveis.
 • Millora de la gestió de residus:
  • Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permetin incrementar i optimitzar l’obtenció de material per al reciclatge de qualitat generant noves matèries primeres que s’utilitzin en nous productes.
  • Inversions en sistemes i infraestructures que impulsin la reutilització.
 • Transformació digital de processos a través d’infraestructures i sistemes, que permetin:
  • La traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus amb l’objectiu d’aconseguir productes segurs i incrementar el volum de reciclatge d’alta qualitat.
  • Nous models de negoci basats en la digitalització que afavoreixin l’eficiència en l’ús dels recursos i redueixin la generació de residus.
  • Serveis de retorn de productes utilitzats amb l’objectiu de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
  • Serveis basats en l’ús de la tecnologia d’impressió 3D per prevenir la gestió de residus durant el procés de fabricació i per reproduir peces de recanvis que ja no es comercialitzin, contribuint a l’increment de la reparació.

Quantia de la subvenció:

L'ajut té forma de subvenció i tindrà una quantia total màxima en conjunt per al total de la inversió de 10 milions d'euros per projecte i entitat, i un import mínim de 150.000 euros per projecte i entitat, excepte en el cas dels estudis de viabilitat i projectes de digitalització que tindrà una quantia màxima de 5.000.000 euros.

Intensitats de l’ajut:

 

Petites empreses i microempreses

Mitjanes empreses

Grans empreses

Actuacions que reutilitzen materials, reciclin i valoritzin residus generats per entitats diferents de la beneficiària

55%

45%

35%

Resta d'actuacions per a la protecció del medi ambient que recaiguin sobre materials o residus generats per les entitats beneficiàries mateixes

60%

50%

40%

Actuacions relatives a la transformació digital de processos

50%

50%

15%

 

Investigació industrial

Desenvolupament experimental

Estudis de viabilitat

Projectes de recerca i desenvolupament

50%

25%

50%

 

Termini d’execució de les actuacions:

 • 31 de desembre del 2023 per a projectes amb ajut major o igual a 150.000 euros i menor o igual a 400.000 euros.
 • 31 de desembre del 2024 per a projectes amb ajut major a 400.000 euros i menor o igual a 2.500.000 euros.
 • 31 de desembre del 2025 per a projectes amb ajut major a 2.500.000 euros fins a 10.000.000 euros.

Característiques:

 • El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 192M€.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Efecte incentivador.

Termini de sol·licitud:

Des del 8 de desembre de 2022 i fins al 21 de gener de 2023.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.