Loading...

Ajuts per impulsar la digitalització de les pimes en el marc del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

Objecte:

Impulsar la innovació i l’adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu a través del finançament dels serveis prestats per DIH que hagin estat seleccionats per la Comissió Europea per formar part de la xarxa d’European Digital Innovation Hubs (EDIH).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Digitalització i Innovació” en el marc de l’Impuls a la pime.

Beneficiaris:

Podran acollir-se a aquests ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Les corresponents convocatòries en el marc d’aquests ajuts podran establir requisits addicionals en termes de sectors, tecnologies, dimensions de pime entre d’altres.

Actuacions subvencionables:

Les actuacions objecte d’ajut consistiran en serveis d’assessorament que facilitin l’adopció de tecnologies disruptives per part de les pimes beneficiaries, sempre en relació a alguna de les categories següents:

  1. Assessorament inicial per a la implementació de tecnologies: Servei de consultoria amb l’objectiu d’oferir a la pime idees perquè sigui més competitiva i millori el seu model empresarial gràcies a l’ús de noves tecnologies. La duració estimada del servei, que conclourà amb un informe on es detalli l’anàlisi realitzat i les principals conclusions, és de 70 hores.
  2. Assaig i experimentació (incloses les proves de concepte tecnològiques): L’objectiu és permetre a la pime comprovar la viabilitat tècnica d’una idea. Inclourà tant l’anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats objecte de la prova de concepte com l’obtenció de prototips, demostració a escala pilot, proves amb usuaris i altres activitats que permetin el seu pas a escala real.
  3. Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: Consistirà en accions grupals, tallers, sessions de mentoria o qualsevol altre mètode d’ensenyament que permeti la transferència de coneixement en el cas concret de la pime i la tecnologia que vol implementar. La formació tindrà una duració estimada de 35 hores.
  4. Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: L’objectiu és analitzar les necessitats financeres requerides per a la implementació de la tecnologia i la recerca dels instruments i institucions adequats als que recórrer com a fonts de finançament. S’estima una duració de 35 hores de consultoria.
  5. Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació: Consisteix en facilitar la transferència de coneixements i experiència posant en contacte pimes establertes en una regió i EDIH establerts en altres regions. S’estima una duració de 35 hores de consultoria.

Les entitats que podran prestar aquests serveis hauran d’haver estat seleccionades per la Comissió Europea per formar part de la xarxa d’European Digital Innovation Hubs (EDIH). El llistat de EDIH que compleixin aquest requisit es detallaran, abans de l’inici de cada convocatòria, a través de la Plataforma de Serveis PADIH que habilitarà la fundació EOI. En aquesta plataforma es detallaran, entre d’altres, els serveis, infraestructura disponible i preu (quan no requereixi pressupost individualitzat) que ofereixi cada EDIH.

Amb caràcter previ a la sol·licitud la pime haurà de seleccionar un dels EDIH disponibles a la Plataforma i sol·licitar-li una Proposta de Serveis adaptada a les seves necessitats per un o varis dels serveis que ofereixi. En cas que la pime resulti beneficiaria, la Proposta de Serveis implicarà el compromís per part del EDIH de prestar els serveis que hi figuren en els termes establerts.

Quantia de l'ajut:

La quantia màxima d’ajut per beneficiari s’establirà a la convocatòria, però en cap cas podrà ser superior als 30.000 euros. A banda, s’estableix una quantia màxima per a cada categoria de servei:

  • Assessorament inicial per a la implementació de tecnologies: quantia màxima de 10.000 euros.
  • Assaig i experimentació: fins a un màxim de 20.000.
  • Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: quantia màxima de 5.000 euros.
  • Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: fins a un màxim de 5.000 euros.
  • Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació: quantia màxima de 5.000 euros.

El pressupost total destinat a aquests ajuts és de 16.645.528 euros.

Termini:

Des del dia 30 de gener de 2023 fins al 30 de setembre de 2025, o fins que s'esgoti el pressupost disponible.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.