Loading...

Ajuts a projectes de nous models de negoci per a la transició energètica

Objecte:

Impulsar projectes de nous models de negoci innovadors que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables i, per tant, afavoreixin la descarbonització del sistema o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica.

Beneficiaris:

Podran obtenir la condició d’entitats beneficiares les següents:

 • Empreses
 • Administracions Públiques, exclosa l’Administració General de l’Estat
 • Organismes públics de recerca 
 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i
 • Altres centres públics d’R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la recerca tecnològica d’àmbit estatal.
 • Altres centres privats d’R+D+i que tinguin definits en els seus estatuts l’R+D+i com a activitat principal.
 • Altres organitzacions que ofereixin suport a la transferència tecnològica o desenvolupament normatiu que integri els nous models de negoci, o realitzin difusió i divulgació tecnològica, científica o regulatòria
 • Comunitats energètiques

En el cas concret d’entitats sol·licitants de la línia d’ajuts “Startups per a la transició energètica”, les entitats beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

 • Ser considerades petites empreses
 • No estar cotitzades en una borsa de valors
 • Estar registrades com a màxim des de fa cinc anys a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut que es determini a les convocatòries, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa
 • No haver distribuït beneficis ni sorgir d’una operació de concentració.

Actuacions subvencionables:

A) Innovació en la transició energètica. Es podran finançar actuacions relacionades amb productes, processos o serveis nous o millorats, que promoguin solucions innovadores que serveixin com a palanca per a la consecució de la transició energètica.

B) Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables. Es podran finançar les actuacions que permetin a l’entitat beneficiària aportar solucions que incrementin el nivell de protecció del medi ambient. Per això, les actuacions hauran d’afavorir la integració d’energies renovables i, per tant, la reducció d’emissions. Això podria realitzar-se a través de mecanismes que incrementin la provisió de serveis de flexibilitat al sistema energètic; o bé oferir solucions que avancin en l’economia circular en l’àmbit de l’emmagatzematge energètic.

C) Startups per a la transició energètica. Es podran finançar actuacions que suposin la posada en marxa o impuls de nous projectes empresarials que contribueixin als objectius de la transició energètica.

Quantia de la subvenció:

L’import dels ajuts que es concedeixi es determinarà a la convocatòria.

S’estableixen els següents topalls: 

 • Per a les actuacions de la línia d’ajuts “Innovació en la transició energètica”, un màxim de 15 milions d’euros per empresa i per projecte d’inversió
 • Per a les actuacions de la línia d’ajuts “Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables, 15 milions d’euros per empresa i per projecte d’inversió

Per a les actuacions de la línia “Startups per a la transició energètica”

 • Fins a 0,4 milions d’euros per a les empreses establertes en zones no assistides o fins a 0,8 milions d’euros si l’empresa té la condició d’empresa innovadora
 • Fins a 0,6 milions d’euros en el cas d’empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l’article 107, apartat 3, lletra c del TFUE o fins a 1,2 milions d’euros si l’empresa té la condició d’empresa innovadora
 • Fins a 0,8 milions d’euros en el cas d’empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l’article 107, apartat 3, lletra a del TFUE o fins a 1,6 milions d’euros si l’empresa té la condició d’empresa innovadora

La intensitat màxima dels ajuts dependrà del programa i de la mida de l’empresa. Aquesta intensitat podrà augmentar en el cas d’actuacions que impliquin una col·laboració efectiva o l’àmplia difusió dels resultats. 

Termini:

Pendent de convocatòria.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.