Loading...

CONVOCATÒRIA INDÚSTRIA 4.0 2023 PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Objecte:
Promoure la participació de les empreses (micro, petites i mitjanes) i les persones inscrites al RETA del sector industrial de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa al Programa Indústria 4.0.

Beneficiaris:
Pimes el CNAE 2009 dels quals es trobe dins dels següents:

Activitats segons CNAE-2009

Secció

Divisions

B

Indústries extractives

05-09

C

Indústria manufacturera

10-33

D

Suministre d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

35

E

Subministre d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació

36-39

  • Han d'estar donades d'alta al Cens IAE.
  • El seu domicili social i/o centre productiu deu estar en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa.

Queden excloses daquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

Actuacions subvencionables:

Des del programa se subvencionaran les despeses associades a l'execució del Pla pels assessors o proveïdors lliurement seleccionats per l'empresa beneficiària, segons el Pla d'Implantació definit en el marc del Programa.

Quantia de la subvenció:

1. SERVEIS DE SUPORT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LES PIMES INDUSTRIALS:
El pressupost associat a aquesta línia és de 9.016 euros.
Aquests serveis són gratuïts per a les empreses i es realitzen en el marc de les funcions de caràcter públic administratiu encomanades a les Cambres de Comerç a la Llei Bàsica 4/2014, per enfortir el teixit empresarial. En concret, els serveis prestats pels Assessors Tecnològics camerals són:

  • Fase I – Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0
  • Fase II – Seguiment de la Implantació

El cost d'aquests serveis serà prefinançat en la seva totalitat per la Cambra de Comerç, no suposant cap desemborsament per part de la PIME beneficiària.

2. AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES TIC A LES PIMES INDUSTRIALS:
El pressupost disponible per a aquesta línia és de 140.000 euros, de manera que es preveu una participació estimada de 7 empreses.
El percentatge màxim d'ajut a percebre per cada empresa serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000€, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda serà de 10.000 euros.
El referit cost elegible associat a la implantació de les solucions incloses a la fase II serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 20.000€ que seran pre finançats en la seva totalitat per l'empresa destinatària, que recuperarà el 50% del cost elegible associat a la inversió realitzada segons els termes i les quanties acordats en el pla d'implantació, sempre que es justifiqui la inversió realitzada en els termes i terminis acordats.

Característiques:

  • Dotació pressupostària: 151.270 €.
  • Efecte incentivador: Totes les despeses/inversions s'hauran d'iniciar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
  • Només s'admetrà a tràmit la presentació d'una sol·licitud per empresa.
  • Les sol·licituds seran seleccionades per estricte ordre de registre d'entrada.

Podran optar directament a la Fase II aquelles pimes i autònoms que:

  • Hagin justificat documentalment la seva participació prèvia a la Fase I del Programa, a la present convocatòria o dins de l'anualitat anterior a la mateixa i que no hagin estat beneficiàries de la Fase II); o
  • Acreditin haver participat el darrer any en un programa similar d'assessorament en la incorporació de les TIC a pimes industrials, d'organismes de Promoció de la Indústria Connectada 4.0 de les comunitats autònomes, d'organismes públics nacionals, regionals o locals o de cambres de comerç.

Termini de sol·licitud:
Es podran sol·licitar del 8 de març a les 09:00 h fins al 30 de maig de 2023 a les 14:00 h, o fins a l'esgotament del pressupost disponible.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.