Loading...

Retos colaboración (2019)

OBJECTE

Finançament de projectes en cooperació entre empreses i organismes d'investigació, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

 

BENEFICIARIS

Empreses, Organismes públics d'investigació, Universitats públiques, Instituts d'investigació sanitària, Altres centres públics de R+D, Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica, Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, Altres centres privats de R+D

Associacions empresarials sectorials

 

DETALLS DE LA CONVOCATORIA

Àmbit d’actuació prioritaris dels projectes: Salut, canvi demogràfic i Benestar, Seguretat i qualitat alimentàries, activitat agrària, recursos naturals i investigació marina, Energia segura, eficient i neta, Transport intel·ligent, sostenible i integrat, Canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos. Canvis i innovacions socials, Economia i societat digital i Seguretat, protecció i defensa

 

REQUISITS

Consorci mínim de 2 participants (empresa i organisme d'investigació) 

Participació mínima per beneficiari del 10% → màxim 10 socis

Pressupost mínim del projecte: 500.000 €. (≤ 40% ORG. INVESTIG ≥ 60% EMPRESES)

 

DURADA

Els projectes hauran de ser plurianuals i començar la seva execució al llarg de l'any 2020. S'haurà de, per tant, sol·licitar ajuda per a aquest any. La finalització dels projectes haurà de produir-se, com a mínim, el 31 de desembre de 2021 i, com a màxim, el 31 de desembre de 2023

 

TIPOLOGIA D'AJUDES EN FUNCIÓ DE LA NATURALESA DE L'ENTITAT PARTICIPANT

Organismes d'investigació: subvenció fins al 100% del pressupost aprovat

Empreses: préstecs fins al 95% del pressupost aprovat. Interès bonificat (Euríbor: mínim 0%), termini de devolució de 7 anys (3 de carència). No s'admet l'assumpció de deute o subrogació.

Exempció de garanties, préstec concedit per sota de 200.000 €

En cas de presentació de garanties: 25% de la quantitat concedida

 

DESPESES SUSCEPTIBLES D'AJUT

• Personal propi

• Amortització equips i aparells

• Material Fungible

• Subcontractacions

• Informe auditoria projecte.

• Despeses de viatges

• Altres despeses generals

• Costos indirectes: percentatge imputable en funció del compte comptable 62 del sol·licitant

 

TERMINI

Del 30 de setembre del 2019 al 24 d’octubre del 2019 a les 14:00 hores.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.