Loading...

CONFORCAT A MIDA

Objecte:

La convocatòria subvenciona accions de formació no formal vinculades a qualificacions professionals en l’àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb Fons Next Generation. Està promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Beneficiaris:

 • Empreses, a títol individual i que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret. Les persones treballadores a formar han de pertànyer a l’empresa tenint un vincle laboral.
 • Altres tipus d’entitats
  • Agrupacions d'empreses.
  • Consorcis.
  • Organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que representin empreses i/o persones treballadores (sindicats, patronals, gremis, associacions, cambres...).

En el cas de programes d’agrupacions d’empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l’agrupació o del consorci i entitats consorciades.

NO poden ser entitats o centres de formació en el sentit de la Llei 30/2015. No obstant, les entitats de formació poden ser subcontractades en els termes previstos en aquest apartat.

Actuacions subvencionables:

Els programes subvencionables poden ser:

 1. Programes d'empreses per a la formació de les seves persones treballadores vinculades mitjançant una relació laboral, i que permetin l'actualització de les seves competències professionals o l'adquisició d'altres de noves en el marc sectorial i empresarial que es tracti.
 2. Programes d'agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

Les accions formatives han de ser d’entre 30 i 60 hores, podent dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores. 

Es preveu la participació de més de 50.000 persones treballadores i/o recerca d’ocupació. A més, poden participar en un itinerari formatiu o participar en processos d’acreditació.

Tipus de formació:

 • Formació no formal a mida de les empreses, per respondre a les necessitats.
 • Formació vinculada amb alguna Unitat de Competència per a una eventual Acreditació de Competències Professionals.
 • Ha d’incloure continguts amb perspectiva de sostenibilitat mediambiental.

Modalitat de la formació:

La formació pot ser presencial, mitjançant aula virtual en streaming, online o teleformació (amb plataforma) o mixta. 

Quantia de la subvenció:

La quantia de la subvenció és el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245€ per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim de 549€ per persona formada, per als mòduls formatius que assoleixin les 60 hores de formació, sent les despeses màximes proporcionals al nombre d'hores en accions formatives majors de 30 i menors de 60 hores.

En qualsevol cas, l'import del finançament no podrà superar el cost de l'actuació, resultant de multiplicar els mòduls aplicables pel nombre de persones formades.

Es realitza una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació. 

L'atorgament mínim per sol·licitud és de 5.000 euros.

Característiques:

 • Les actuacions subvencionables s'han d'iniciar a partir de l’atorgament de l'ajut, previst pel mes de desembre de 2023, i han de finalitzar com a molt tard el 31 de desembre de 2024.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • És possible la subcontractació del 100%, inclosa la gestió. Permet contractar alguna entitat de formació especialitzada.

Termini de sol·licitud:

Del 28 d'octubre de 2023 fins el 10 de novembre del 2023 a les 14:00 hores. S’ha d’iniciar alguna de les accions formatives abans del dia 30 de setembre de 2023. 

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.