Loading...

Deduccions al IRPF per a actuacions de millora d'eficiència energètica

La llei 10/2022 de 14 de juny va aprovar una modificació de la normativa de l’impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF) per la qual es permet deduir un percentatge de l’import gastat en obres de millora de l’eficiència energètica en l’habitatge habitual o altres habitatges llogats o en expectatives de lloguer.

La llei permet les següents variants:

  • Deducció per la reducció de demanda de calefacció i refrigeració: Destinat a petites rehabilitacions (ex.: Canvi de finestres) que redueixin al menys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge. La base de deducció màxima és de 5.000€ amb un percentatge de deducció del 20%.
  • Deducció per la millora en el consum d’energia primària no renovable (ex.: Instal·lacions fotovoltaiques o tèrmiques renovables). Es requereix reduir en almenys un 30% el consum d’energia no renovable de l’edifici o bé aconseguir una etiqueta energètica de “A“ o “B”.  La base de deducció màxima és de 7.500€ amb un percentatge de deducció del 40%.
  • Deducció per a obres de rehabilitació energètica (ex.: Obres amb rehabilitació de façana i canvi d’instal·lació tèrmcia). Destinat per aquelles actuacions que redueixin el consum en almenys un 30% el consum d’energia no renovable de l’edifici o bé aconseguir una etiqueta energètica de “A“ o “B”.  La base de deducció màxima és de 5.000€ amb un percentatge de deducció del 60%.  Les quantitats no satisfetes per excedir la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, durant els quatre exercicis següents sense que en cap cas la base acumulada superi els 15.000€.

Els valors de reducció del consum energètic s’acrediten mitjançant certificats d’eficiència energètica de l’habitatge: es requereix un certificat abans i un després de les obres per a quantificar la millora aconseguida. La bonificació es pot aplicar durant l’any on s’obtingui el certificat d’eficiència energètica final. La tramitació del certificat energètic la pot realitzar qualsevol arquitecte o enginyer tècnic competent.

Poden optar a aquesta deducció totes les obres realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023. En el cas d’obres de rehabilitació el període s’amplia fins al 31 de desembre de 2024.

En cas que per l’actuació s’hagi obtingut també una subvenció, és important descomptar l’import obtingut abans de la realització del càlcul. En aquest cas, també informar-vos que l’import atorgat en concepte de subvenció per als ajuts d’eficiència energètica no s’integra en la base imposable d’ingressos d’aquest impost, tal com defineix la llei 10/2022.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.