Loading...

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per l'impuls socioeconòmic del territori (2022)

Objecte:

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territoriImpulsem el que fas, té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits establerts, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris/àries individuals. També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones jurídiques, publiques o privades.

Cada persona física o jurídica podrà presentar a la convocatòria un número il·limitat de projectes, però com a màxim es podrà atorgar la subvenció per un únic projecte. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d'un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d'una agrupació de la qual no en sigui líder.

Actuacions subvencionables:

La convocatòria comprèn sis modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels barris de la ciutat de Barcelona. Les modalitats de la present convocatòria són:

 • Modalitat 1. Amunt persianes

Per Impulsar l’aixecament de persianes (instal·lació de nova activitat econòmica a locals en planta baixa que es lloguin o comprin) i donar suport a negocis ja existents en els barris més desafavorits (inclosos al Pla de Barris: El Carmel i Can Baró, El Poblesec, Les Roquetes i Verdum, La Prosperitat, El Turó de la Peira i Can Peguera, El Besòs i el Maresme, El Raval, La Trinitat Nova, La Trinitat Vella, Zona Nord, El Bon Pastor i Baró de Viver, El Gòtic Sud, La Marina, La Verneda i la Pau, Sant Genís dels Agudells i La Teixonera)

 • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial

Per fomentar la innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària vinculada al territori i amb dimensió comunitària, a través de l’impuls de projectes en sectors estratègics i l’articulació territorial.

 • Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori

Per crear projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat.

 • Modalitat 4. Turisme responsable i sostenible al territori

Per de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del turisme en els territoris, vinculant-se a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible i l’agenda 2030.

 • Modalitat 5. Alimentació sostenible i consum responsable

Per desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials (compromeses amb els drets laborals, l’economia local, la sostenibilitat i el clima) que contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més responsable i en especial garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat.

 • Modalitat 6. Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla

Per millorar l’eficiència i reduir l’impacte del repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament d’iniciatives de repartiment d’última milla en vehicles de zero emissions.

Quantia de la subvenció:

La quantia de la subvenció màxima serà del 80% del pressupost total del projecte presentat, amb un màxim de:

 • 40.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total no superior a 50.0000 euros) a totes les modalitats a excepció de la Modalitat 1: Amunt persianes.
 • 20.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total no superior a 25.000 euros) per a projectes d'obertura d'un negoci en planta baixa a la ciutat de Barcelona.
 • 6.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total no superior a 7.500 euros) per accions de millora de negocis en actiu ubicats en planta baixa en els barris de Pla de barris.

Característiques:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva.
 • Els projectes s’iniciaran durant l’any 2022 i tindran una durada màxima de dotze mesos a executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.
 • Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de març de 2022 al 22 d'abril de 2022 (ambdós inclosos).

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.