Loading...

INNOTEC (2019)

OBJECTE

Ajuts destinats a inventivar la realització de projectes R+D conjunts entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO (Grups de recerca universitària i del CSIC i centres CERCA acreditats TECNIO, en endavant DTP's). L'objectiu és incentivar la col·laboració entre els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públics i les empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi coneixement i tecnologia cap a l'empresa. 

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d'aquest ajut:

- Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (que en el darrer any tancat hagin facturat com a mínim el doble del cost subvencionable del projecte i que disposin d'una plantilla d'entre 4 i 500 treballadors en el mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud).

- Els desenvolupadors TECNIO públics. Llistat consultable a: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditació/tecnio/

 

REQUISITS BENEFICIARIS

- Que la facturació de l'empresa sol·licitant dobli com a mínim la despesa subvencionable que li correspon al projecte

- Els requisits generals, que és complir amb les obligacions legals i requisits relacionats amb temes com: ocupació discapacitat, obligacions impostos, prevenció assetjament, política lingüística, riscos laborals, propietat intel·lectual i altres. 

CARACTERISTIQUES:

1. TIPOLOGIA DE PROJECTES SUBVENCIONABLES:

- Projectes R+D conjunts entre almenys una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat. Els participants han de ser autònoms i no poden venir vinculats entre ells. Cap membre pot participar en més del 70% de la despesa total subvencionble acceptada del projecte. 

- Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i màxima de 200.000 euros. 

- La durada màxima del projecte és de 2 anys a partir de la data de sol·licitud.

2. QUANTIA I INTENSITAT DE L'AJUT

• Despesa subvencionable acceptada d'entre 50-200.000 euros, que no pot suposar, per l'empresa participant, més d'un 50% de la darrera facturació

• Intensitat de l'ajut:

  - Recerca industrial: 70% per petita, 60% per mitjana i 50% per gran empresa

- Desenvolupament experimental: 45% petita, 35% mitjana i 25% gran empresa

- Pels desenvolupadors públics TECNIO fins a 100% (despeses subvencionables corresponents a Activitat no Econòmica)

3. DESPESES SUBVENCIONABLES

- Despeses de personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar involucrat al projecte)

- Altres despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, definició d'un pla de comercialització, ecodisseny i d'altres similars. 

- Col·laboracions externes per activitats R+D (només en cas d'empreses)

- Amortització equipament i instrumental projecte

 

TERMINI

Fins el dia 17 d’octubre del 2019 a les 14:00 hores (hora peninsular)

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.