Loading...

CUPONS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (2022)

Objecte:

Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Línies:

 1. Cupons a la innovació
 2. Cupons a la indústria 4.0
  1. Cupó de diagnosi indústria 4.0
  2. Cupó d'assessorament en la implantació indústria 4.0
 3. Cupons per combatre el canvi climàtic (ProACCIÓ Green)
 4. Cupons a la internacionalització
  1. Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional
  2. Cupó a la subcontractació d’un Export Manager
  3. Cupó International eTrade
 5. Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades

Beneficiaris:

De forma genèrica, els beneficiaris han de ser pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per part d'un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

 1. Cupons a la innovació:

Una persona assessora experimentada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per explorar.

 1. Cupons a la Indústria 4.0:
 • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Defineix el teu full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats per incorporar noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
 • Cupó d'assessorament en la implantació indústria 4.0: Incorpora noves tecnologies. A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 a través de la realització de projectes i proves pilot.
 1. Cupons per combatre el canvi climàtic:
 • Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
 • Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
 • Definir una estratègia en sostenibilitat.
 • Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

       4. Cupons a la internacionalització:

 • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització.
 • Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de la teva empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.
 1. Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades: 

Amb aquests Cupons de testatge podràs fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d'altres.

Quantia de l’ajut:

 • Cupons a la innovació: Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupons a la indústria 4.0
  • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Ajut màxim de 8.000 euros.
  • Cupó d'assessorament en la implantació indústria 4.0: Ajut màxim de 20.000 euros.
 • Cupons per combatre el canvi climàtic: Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupons a la internacionalització
  • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: Ajut màxim de 2.500 euros.
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Ajut màxim de 8.000 euros.
  • Cupó International eTrade: Ajut màxim: 6.000 euros.

Les empreses beneficiàries poden rebre fins a dos cupons d’aquesta línia sempre que un d’ells sigui el Cupó International eTrade.

 • Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades: Ajut màxim de 10.000 euros.  (L'empresa beneficiària podrà rebre un sol cupó d’aquesta línia d’ajut)

En qualsevol cas:

 • La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
 • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per la beneficiària en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.
 • L'empresa beneficiària podrà rebre fins a 3 cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Característiques:

 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.
 • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • El pagament del 100% de l'ajut es farà a la beneficiària i s'ha de tramitar un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del servei subvencionat per part d'ACCIÓ.
 • Bestreta de pagament: Per als ajuts a cupons a la Indústria 4.0 es pagarà una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d'atorgament. El pagament del 80% restant es tramitarà un cop l'activitat subvencionada es justifiqui.
 • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.

Termini:

La convocatòria dels Cupons ACCIÓ 2022 obrirà el dia 5 de juliol a les 09:00h. Excepte la línia cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades.

Per la línia de Cupons Internacionalització (Export Manager, Plans de promoció internacional i e-trade) el termini anirà des de les 9:00h del 5 de juliol fins a les 14:00h del 28 d’octubre de 2022.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.