Loading...

Ajuts per a la modernització d'empreses privades de transport per carretera

OBJECTE

Modernitzar autònoms i petites i mitjanes empreses privades de transport de viatgers per carretera i de mercaderies per impulsar l'eficiència i la competitivitat del sector. 

BENEFICIARIS

Les persones físiques i jurídiques que tinguin la consideració de pime i compleixin alguna de les condicions següents:

 1. Que siguin titulars d’alguna de les següents autoritzacions:
  • Autorització de transport públic de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima (clau MDPE).
  • Autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús (clau VDE).
  • Autorització de transport públic de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles de fins a 3,5 tn. de massa màxima (clau MDLE).
  • Autorització d’operador de transport habilitant per intermediar en la contractació de transports públics de mercaderies (clau OT).
 2. Que prestin servei públic de transport urbà en autobús o estiguin exemptes de l’obtenció d’alguna de les autoritzacions anteriors.
 3. Que intervinguin en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Es concedirà un “xec modernitza” per a la contractació de les Solucions de Modernització que hauran de portar a terme algun dels Proveïdors de Solucions de Modernització Adherits. Cada beneficiari podrà escollir com a màxim 2 de les solucions de modernització següents:

 • Categoria 1: Gestió de documents de control electrònics.
 • Categoria 2: Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.
 • Categoria 3: Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.
 • Categoria 4: Implantació de sistemes TMS/ERP.
 • Categoria 5: Implantació de sistemes SAE.
 • Categoria 6: Actualització de sistemes SAE.
 • Categoria 7. Ajuts als serveis de transport de viatgers.
 • Categoria 8: Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.
 • Categoria 9: Millora de sistemes de ticketing.

QUANTIA DE L'AJUT

Els pressupost per finançar aquesta línia d'ajuts a nivell estatal és de 110 milions d'euros. En el cas de Catalunya el pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 17.481.246 euros.

La quantia de l’ajut per a cada Categoria de Solució de Modernització s’estableix a l’Annex I del  Reial decret 902/2022 en funció del nombre de treballadors i de vehicles de l’empresa beneficiaria i va dels 600 als 13.000€.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 29 d'abril de 2023 i finalitzarà a les 15.00 hores del 30 de juny de 2024.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.