Loading...

Subvencions per a noves oportunitats de negoci

Objecte:

Concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Línies d’ajut:

Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat.

 • Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.
 • Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

 • Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa.
 • Projectes d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Beneficiaris:

Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat.

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

 • Projectes d’ideació i/o evolució:
  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.
 • Projectes d’start-up per a la realització de proves pilot amb una empresa col·laboradora:
  • Empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que s'hagin constituït, com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Actuacions subvencionables:

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ segons es detalla a continuació, d'un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l'empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci.

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

 • Adquisició de maquinària i equipaments.
 • S'exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l'obra civil i despeses d'enginyeria.
 • Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, software...).
 • Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat. Es consideren subvencionables només les despeses de formació exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l'empresa.
 • Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementar la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l'empresa.

Línia 2. Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa.

 • Despeses derivades de la ideació de noves iniciatives disruptives basades en tecnologies exponencials i/o nous models de negoci mitjançant l'aplicació de noves metodologies de transformació empresarial que permetin incorporar a l'empresa noves perspectives així com una nova mentalitat oberta a conceptes com, per exemple l'abundància, l'exponencialitat, la innovació disruptiva, la innovació oberta i l'agilitat.
 • Despeses necessàries per fer evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testatge, mesura, aprenentatge i redefinició de manera continuada de la iniciativa fins a trobar el seu encaix amb el mercat. La utilització d'aquestes metodologies comportarà reduir el risc associat al llançament de les iniciatives i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l'empresa.

Línia 2. Projectes d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

 • Proves pilot en les instal·lacions de l'entitat col·laboradora, per tal de poder validar la solució tecnològica, el model de negoci objecte de l'actuació o ambdós.
 • Validació d'un primer MVP (mínim producte viable) amb una base de client aportats per l'entitat col·laboradora.
 • Altres actuacions relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada.

L'actuació podrà gaudir de col·laboracions externes per facilitar les següents activitats:

 • Marcar els objectius i els indicadors adequats de la col·laboració.
 • Descobrir el mercat i el model de negoci adequat.
 • Guiar la generació del MVP (mínim producte viable).
 • Validar el mercat segons els aprenentatges del procés.

Quantia de la subvenció:

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.

La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000 euros.

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran Empresa

Adquisició de maquinària i equipaments

20%

10%

10%

Despeses externes

75%

75%

75%

Despeses de formació

25%

25%

25%

Despeses de personal

75%

75%

75%

Pels projectes empresarials de canvi estructural no es concedirà un ajut superior a 60.000 euros.

 

Línia 2. Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa.

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada.

Línia 2. Projectes d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Pagament: Es tramitarà mitjançant una bestreta del 20% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, sense constitució de garanties. El  80% restant es pagarà un cop l'activitat subvencionada es justifiqui.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.

Termini:

El període de sol·licitud serà des de les 09:00 hores del dia 29 de novembre fins a les 14:00 hores del dia 19 de desembre de 2022.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.