Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ENTITATS (2021)

PROGRAMA 2 - Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

OBJECTE

Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l'Agenda de Comerç 20/21, dins de l'àmbit de Territori i Persones.

BENEFICIARIS

Les entitats del sector del comerç, el serveis, l'artesania i la moda:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Aquelles accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació de l’Entitat (PAE), establerts de manera conjunta  amb el CCAM, d’acord amb el Pla de Xoc Post COVID-19.

El PAE ha de definir el conjunt d'actuacions previstes per a la reactivació de les empreses que representen, així com, els indicadors necessaris per al control i seguiment de la implementació del Pla.

Son actuacions per:

 • recuperació/increment de vendes
 • enfortir la solvència financera
 • estimulació de la demanda
 • recuperació del nombre d’associats
 • creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Les despeses subvencionables seran les directament relacionades amb les accions establertes en el Pla d’Actuació de l’Entitat (PAE).

REQUISITS

 • Inversió mínima: 3.000 euros
 • Creació Comitè de seguiment del PAE
 • Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 80% de les accions subvencionables amb un màxim de:

 • ENTITATS I GREMIS nacionals o BCN ciutat: 26.000 € (10.000 € d’estructura)
 • ENTITATS I GREMIS comarcals o municipals: 12.000,00€  (5.000 € d’estructura)
 • EMPRESES AGRUPADES: 8.000€ (4.000€ estructura)

TERMINI

Es poden demanar del 17/06/2021 fins al 22/07/2021.

 

PROGRAMA 5 - Suport a projectes per a l'activació comercial a municipis amb alta dependència turística

OBJECTE

Donar suport per promoure accions d'activació comercial a diversos municipis de Catalunya afectats per la crisis sanitària de la COVID-19, prioritzant els municipis catalans de més de 5.000 habitants i alta dependència de la demanda turística.

BENEFICIARIS

 • Entitats associatives empresarials territorials o sectorials.
 • Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Despeses externes amb motiu del disseny i posada en marxa de programes per a l'activació del territori basats en la demanda turística i increment dels fluxos de visitants d'altres territoris, tant nacionals com internacionals, i després d'implementació de campanyes de comunicació amb la mateixa finalitat.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

 1. Projectes d'activació comercial a municipis d'entre 5.000 habitants i 1.000.000 d'habitants, que tinguin una població estacional equivalent a temps complet anual igual superior al 105% de la seva població resident.
 2. Projectes d'activació comercial a municipis de 5.000 habitants o menys, amb independència de quina sigui la seva població ETCA.
 3. Projectes d'activació comercial per a agrupacions de municipis, amb independència de quina sigui la seva població ETCA, sempre que cap d'aquests superi els 50.000 habitants, l'agrupació pugui acreditar mitjançant una memòria tècnica una elevada dependència del turisme i compti amb una entitat representativa de caire supramunicipal.

REQUISITS

 • Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000 euros.
 • Existència d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per a mesurar l'impacte.
 • Que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 20.000 euros.

TERMINI

Es poden demanar del 17/06/2021 fins al 22/07/2021.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.