Loading...

IDI Farma - Ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris

OBJECTE

Incentivar la transformació del sector industrial farmacèutic i de productes sanitaris en clau ecològica i sobre la base de la neutralitat climàtica i l’economia circular, mitjançant l’execució de plans d’innovació i sostenibilitat.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per a la Salut d’Avantguarda.

BENEFICIARIS

Podran acollir-se a aquests ajuts, amb independència de la seva grandària, les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que no formin part del sector públic i que hagin desenvolupat alguna de les activitats industrials recollides a l'Annex l de la convocatòria, durant un període d'almenys 3 anys previs a la convocatòria.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Els plans d’innovació i sostenibilitat objecte d’aquest ajut hauran d’estar associats a alguna de les dues línies d’actuacions diferents que s’estableixen:

 • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació: S’hi inclouen les següents tipologies de projectes:
  • Investigació industrial: encaminada a adquirir nous coneixements i aptituds útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: ús de coneixements científics, tecnològics o empresarials ja existents per tal d’elaborar plans o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.
  • Projectes d’innovació en matèria d’organització: aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors.
  • Projectes d’innovació en matèria de processos: aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics.
 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inclou inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

A banda, els projectes s’hauran d’emmarcar en alguna de les prioritats temàtiques següents:

 1. Economia circular i ecoinnovació.
 2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants.
 3. Materials i productes avançats.
 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.
 5. Innovacions del procés productiu derivades de la prioritat temàtica 3.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació podran ser objecte d’aquests ajuts:

 1. Despeses de personal, investigadors, tècnics i personal auxiliar, en la mesura en què estiguin dedicats al projecte.
 2. Despeses d’amortització d’instrumental i material inventariable (sempre que al pressupost del projecte s’hi inclogui com a mínim una de les altres dues partides subvencionables).
 3. Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica podran ser objecte d’aquests ajuts:

 1. Aparells i equips de producció.
 2. Inversions materials en edificació (naus industrials) i instal·lacions no vinculades directament al procés productiu. Es podran incloure en aquesta partida les inversions corresponents a instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts renovables (fotovoltaica i eòlica) per a l’autoconsum en les mateixes instal·lacions industrials. Les despeses d'edificació i instal·lacions no podran suposar més del 50% del cost finançable del projecte.
 3. Inversions en actius intangibles vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics...).
 4. Col·laboracions externes necessàries per al disseny o redisseny dels processos directament vinculats a les inversions de protecció mediambiental o d’increment del nivell d’eficiència energètica.

QUANTIA

El pressupost subvencionable dels projectes ha de ser de com a mínim 100.000 euros.

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

 • L’import màxim de l’ajut en forma de subvenció serà:
  • Del 50% del pressupost finançable en el cas de les petites empreses.
  • Del 20% del pressupost finançable en el cas de les mitjanes empreses.
  • Del 10% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica i els d’investigació industrial o de desenvolupament experimental de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació.
  • Del 5% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de la Línia de recerca, Desenvolupament i Innovació.
 • En el cas dels préstecs reemborsables el període d’amortització és de 10 anys amb 3 de carència i el tipus d’interès del 0%.

El pressupost total corresponent a la convocatòria per a l'any 2023 és de 30.000.000 d'euros dels quals 15.000.000 seran en forma de préstec reemborsable i 15.000.000 en forma de subvenció.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de maig de 2023 i acaba el 29 de juny de 2023.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.