Loading...

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL (2021)

Objecte:

Concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l'atur com a treballadors autònoms.

Beneficiaris:

Joves d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) inscrits al programa de garantia juvenil abans de donar-se d’alta d'autònoms i/o estar inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a treballador autònom. Cal tenir domicili fiscal i, si escau, centre de treball a Catalunya.

L'alta d'autònoms ha d'estar compresa entre l'1 de octubre de 2020 i el 10 de gener del 2022.

NO poden ser beneficiaris:

  • Les persones sol·licitants que no estiguin donades d'alta com a treballadors o treballadores autònoms en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Els socis o sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades, o els membres de comunitats de béns o d'entitats sense personalitat jurídica.
  • Els treballadors autònoms col·laboradors.
  • Els treballadors autònoms que hagin exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.
  • Els treballadors autònoms que des de l'inici de la seva activitat i durant els 12 mesos següents hagin estat contractats per compte d'altri.
  • Els treballadors autònoms que hagin estat beneficiaris d'aquest ajut o similar.

Actuacions subvencionables:

L'actuació subvencionable és l'acció d'iniciar l'activitat com a treballador autònom per compte propi i mantenir-se en situació d'alta al Règim Especial de la Seguretat Social o la mutualitat corresponents, durant 12 mesos ininterromputs.

Quantia de la subvenció:

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 13.510 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a autònom en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA).

La quantia de la subvenció és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual corresponent al nombre de mesos d'alta ininterrompuda com a treballador autònom.

Característiques:

  • El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
  • En el moment d'emetre la resolució d'atorgament de l'ajut, s'ordenarà un 1r pagament en concepte de bestreta per l'import de la subvenció corresponent al 80 % de l'ajut atorgat.
  • S'ordenarà un segon pagament, si escau, de la resta de l'import de la subvenció, un cop verificat el manteniment de l'activitat durant els 12 mesos següents, a comptar des de la data d'inici d'activitat.
  • Si es produeix una baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos sencers des de la data d'inici d'activitat, es revocarà tota la subvenció atorgada i s’haurà de reintegrar la quantia percebuda.

Termini:

La sol·licitud es pot presentar des del 10 de desembre de 2021 a les 9:00 h fins al 10 de gener de 2022 a les 15:00 h.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.