Loading...

Ajuts per a la multilocalització en l'obertura de noves filials a l'estranger

Objecte:

Concessió de subvencions per a projectes de multilocalització.

Beneficiaris:

Empreses constituïdes com a societats de responsabilitat limitada o societat anònima, que tinguin la seu operativa principal a Catalunya i que compleixin el següent:

 • Que hagin facturat en els darrers dos exercicis tancats i que la facturació corresponent al darrer exercici sigui de com a mínim 500.000 euros en el cas que el projecte de multilocalització sigui no productiu i annex.
 • Que disposi d'un rati de solvència igual o superior a 1'5. A efectes d'aquestes bases el rati de solvència es considera: Actiu Total / Passiu Total (passiu corrent + passiu no corrent), del darrer exercici tancat.
 • Que el sector d'activitat no es correspongui amb la indústria de la defensa.

Actuacions subvencionables:

Creació/adquisició d’una implantació a l’exterior, amb una participació mínima del 10% en el capital social de la implantació a l’exterior, ja sigui productiva o no productiva, a qualsevol país del món.

Se subvenciona la fase d’implantació, que consta de 12 mesos a comptar des de:

 • No productiva: data de constitució
 • Productiva: data d’inici de producció

Quantia de la subvenció:

50% de les partides subvencionables amb un màxim de 30.000€.

De la implantació a l’exterior:

 • Personal contractat
 • Lloguers de locals
 • Assessors externs (advocat, fiscalista, comptable, etc.)

De l’empresa sol·licitant:

 • Auditor ROAC per la justificació del l’ajut (màxim 1.000€) contractat per la matriu

Característiques:

 • Cal que el projecte d’implantació a l’exterior a finançar es dugui a terme entre l’01/01/2023 i el 31/12/2023, ambdós inclosos.
 • Màxim un ajut per empresa.
 • L’ajut anirà en proporció a la participació en el capital social en la implantació a l’exterior.
 • Bestreta del 60% sense garantia a partir de la resolució.
 • Ajuts subjectes al règim de Minimis.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.

Termini:

A partir del 18 de juliol, a les 9.00 hores fins a les 14.00 hores del 19 de setembre de 2023. Prorrogat fins al 3 d'octubre a les 14.00 hores.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.