Loading...

PERTE VEC - Secció B: Ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat

Objecte:
Ajuts a plans d'inversió a la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica al sector del Vehicle Elèctric i Connectat.
 
Beneficiaris:
Societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya, al registre corresponent, que hagin desenvolupat durant almenys 2 anys una activitat industrial, que no formin part del Sector Públic i es correspongui a algun dels sectors següents:
 • CNAE-2009 20.1 Fabricació de productes químics bàsics.
 • Dins la CNAE 2009 20.30 la fabricació de dissolvents i diluents orgànics compostos.
 • Dins de la CNAE 2009 20.59 carbó activat, additius per a olis lubricants, acceleradors de vulcanització, catalitzadors i altres productes químics d'ús industrial.
 • CNAE-2009 27.1 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i d'aparells de distribució i control elèctric.
 • CNAE-2009 27.2 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics.
 • Dins del CNAE 28.92 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció, la fabricació de camions tot terreny de caixa basculant.
 • CNAE-2009 29.1 Fabricació de vehicles de motor.
 • CNAE-2009 29.2 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs.
 • CNAE-2009 29.3 Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor.
 • CNAE-2009 30.91 Fabricació de motocicletes.
 • Dins la CNAE 30.92 la fabricació de vehicles motoritzats per a discapacitats.
 • CNAE-2009 Secció C 38.3 Valorització. 
Línies d'actuació i projectes:
 • Subsecció B.1. Línia de recerca, desenvolupament i innovació: projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes d'innovació en matèria d'organització i processos
  • Projectes de recerca industrial
  • Projectes de Desenvolupament Experimental
  • Projectes d'Innovació en matèria d'organització
  • Projectes d'Innovació en matèria de processos
 • Subsecció B.2. Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica
  • Inversions amb caràcter Innovador destinats a la protecció del medi ambient
  • Inversions amb caràcter Innovador en mesures destalvi energètic o eficiència energètica
 • Subsecció B.3. Línia d'ajuts regionals a la inversió
 • Subsecció B.4. Línia d'ajuts a la inversió a favor de les PIME

Despeses subvencionables:

 • B.1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:
  • Cost de personal
  • Cost d'instrumental i material: despeses d'amortització d'instrumental durant el projecte, amb un màxim de 60% del pressupost finançable, també s'hi inclou el material fungible, el qual pot suposar fins a un 10% del pressupost finançable
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides
 • B.2. Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:
  • Aparells i equips de producció: tots els actius materials fixos vinculats a la producció
  • Actius immaterials: patents, llicències i “know-how”
  • Col·laboracions externes: col·laboracions per fer el disseny d'actuacions vinculades amb la protecció al medi ambient o increment de nivell d'eficiència energètica
 • B.3. Línies d'ajuts regionals a la inversió:
  • Aparells i equips de producció: tots els actius materials fixos vinculats a la producció
  • Actius immaterials: patents, llicències i “know-how”
 • B.4. Línia d'ajuts a la inversió a favor de les PIME:
  • Aparells i equips de producció: tots els actius materials fixos vinculats a la producció
  • Edificacions i instal·lacions
  • Actius immaterials: patents, llicències i “know-how”

Tipus d'ajut i dotació pressupostària:

Es tracta d'un préstec, subvenció o una combinació d'ambdós.
La dotació pressupostària és de 559.660.000 € repartits de la manera següent:
 • 344,42M€ en subvenció
 • 215,24 M€ en préstecs
Característiques:
 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva
Termini de sol·licitud:
Del 16 d'agost del 2023 fins al 15 de setembre del 2023.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.