Loading...

PROGRAMA MOVES FLOTAS

Objecte:
Concedir ajudes a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers, dins del Programa MOVES FLOTAS.
 
Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris del programa:
 • Tota mena d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).
 • El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 de 1 doctubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Actuacions subvencionables:
 • Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible.
 • Actuació 2: Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments de l'empresa o entitat sol·licitant.
 • Actuació 3: Actuacions de transformació de la flota cap a l'electrificació.
No podran ser incentivats els turismes i furgonetes (vehicles M1 i N1) les emissions dels quals siguin superiors a 50 gCO2/km i els vehicles de categoria L (quadricicles, motos i ciclomotors) de més de 0 gCO2/km.
 
Seran elegibles els vehicles nous elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1 i L matriculats per primera vegada a Espanya, així com els elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e que no siguin nous i tinguin una antiguitat màxima de fins a 12 mesos, comptada des de la primera matriculació a Espanya, fins a la data de registre de sol·licitud, sempre que aquest vehicle no hagi estat objecte d'un ajut anterior pel titular o titulars anteriors.
 
Costos subvencionables:
 • Sobrecost d'adquisició dels vehicles elèctrics sobre els de combustió
 • Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions
 • Costos de direcció facultativa
 • Costos d'execució de l'obra civil sempre que no superi el 20% de la inversió elegible
 • Costos de muntatge de les instal·lacions
 • Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries
 • Costos de la gestió de la sol·licitud i de la justificació de les ajudes, fins a un límit de 10.000€
Límits:
 • Actuació 1: un màxim de 500 vehicles objecte d'ajuda per sol· licitud i dun mínim de 25 vehicles per sol·licitud.
 • Actuació 2: el nombre de punts de recàrrega incentivats no pot ser superior al nombre de vehicles incentivats.
 • Actuació 3: un màxim d'ajuda equivalent al 20% de l'ajuda total sol·licitada.
Un mateix beneficiari podrà presentar diverses sol·licituds en cas que gestioni diferents flotes, però el màxim ajut per beneficiari no podrà superar els 2,5 M€.
 
Quantia de la subvenció:
 • Actuació 1: La quantia de les ajudes varia segons el tipus de beneficiari, la tipologia de vehicle i la seva motorització i de si es fa desballestament d'un altre vehicle.

 • Actuacions 2 i 3: La intensitat de l'ajuda és del 40% dels costos subvencionables. Podent-se incrementar en 10 punts percentuals en el cas dels ajuts concedits a mitjanes empreses i en 20 punts percentuals si els ajuts van destinats a micro o petites empreses.
Característiques:
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que poguessin concedir-se per a la mateixa finalitat.
 • Les ajudes d'aquest programa tenen efecte incentivador.
 • És requisit imprescindible que se sol·liciti ajut almenys per a l'actuació 1, relativa a l'adquisició de vehicles elèctrics o de pila de combustible. Les actuacions 2 i 3 són opcionals.
Termini:
Es poden presentar sol·licituds fins al 21/03/2022 a les 24:00 hores.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.