Loading...

SUBVENCIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ I MILLORA DE CENTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA D'ANIMALS VIUS

OBJECTE

Subvencionar inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canilles i gossos de cacera, així com la construcció de nous centres amb aquesta finalitat.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica:

 • Que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció per a bestiar, incloses les espècies cinegètiques autoritzades i registrades per l’òrgan competent a Catalunya i que es comprometin a la millora d’aquest centre.
 • Que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables les següents inversions, sempre realitzades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció i abans de l’1 de gener de 2024:

1. Modernització o millora dels equips i instal·lacions existents de cara a aconseguir una major eficiència en els sistemes de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar:

 • Millora de la infraestructura del tancament exterior.
 • Millora de la superfície de formigó o asfalt del terra del recinte, així com la superfície de l’accés i la sortida del vehicle.
 • Millora de les infraestructures de l'àrea on es realitzaran les operacions de neteja i desinfecció dels vehicles, separant clarament les operacions brutes i netes i procurant-se un flux de materials i serveis en línia recta.
 • Millora de l'utillatge necessari per a realitzar un escombratge i raspat correcte del llit i els fems quan es faci una primera neteja en sec dels vehicles.
 • Millora de l'àrea d'emmagatzematge dels residus orgànics sòlids i del sistema de gestió dels residus sòlids que es generin durant la neteja dels vehicles.
 • Millora de la instal·lació d’aigua corrent i electricitat.
 • Renovació o millora dels equips de desinfecció o neteja.
 • Millora de plataforma amb desnivell suficient que permeti la recollida dels líquids procedents de la neteja i desinfecció dels vehicles.
 • Millora de la fossa de recollida d'efluents generats a les operacions de neteja i desinfecció que n'impossibiliti la difusió i en garanteixi l'eliminació adequada.
 • Renovació del sistema de precintat i segellat de portes o elements d’accés del bestiar a l'estructura de càrrega del vehicle una vegada concloses les operacions de neteja i desinfecció.
 • Construcció o millora de magatzems per a llit net.
 • Millora de les infraestructures reservades per al material, eines, maquinària, vestuari del personal i emmagatzematge de productes químics.
 • Instal·lació de noves línies de desinfecció o neteja.
 • Adquisició de contenidors mòbils per a retirada de fems, aigües residuals, abocaments etc.

2. Instal·lació, en centres ja existents, de noves tecnologies per a la neteja i desinfecció de vehicles per al transport de bestiar:

 • Sistemes per a l'automatització de les operacions de neteja i desinfecció, com ara la robotització.
 • Instal·lació de nous sistemes per a la neteja i desinfecció: com la instal·lació d'equips per a tractament tèrmic que garanteixin la inactivació dels agents patògens.
 • Instal·lació de sistemes per a la verificació de la neteja i desinfecció.
 • Sistemes de lectura automàtica de matrícules, o altres sistemes per facilitar-ne la recollida de dades de vehicles que són sotmesos a processos de neteja i desinfecció.
 • Desenvolupaments informàtics per digitalitzar la informació relativa als registres d’activitats realitzades.
 • Qualsevol altra millora de les capacitats dels centres de neteja i desinfecció que demostri que reduirà els temps de neteja i desinfecció, estalviarà costos i augmentarà la capacitat del centre mantenint l'eficàcia de les operacions de neteja i desinfecció.
 • Instal·lació d'un sistema automàtic de precintat i segellat de portes o elements d'accés del bestiar a l'estructura de càrrega del vehicle un cop concloses les operacions de neteja i desinfecció.

3. Construcció de nous centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar que compleixin els requisits mínims establerts al Reial Decret 638/2019 de 8 de novembre.

QUANTIA

En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents, la quantia de la subvenció es concedirà en base a la inversió realitzada, sent la inversió màxima subvencionable de 100.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La subvenció serà, com a màxim, del 70% de l’import i, com a mínim, del 40%. La quantia màxima de l’ajut serà de 70.000 euros per beneficiari.

En el cas de nova construcció de centres de neteja i desinfecció, la quantia màxima de la subvenció serà de 200.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La subvenció serà, com a màxim, del 70% de l’import i, com a mínim, del 40%. La quantia màxima de l’ajut serà de 140.000 euros per beneficiari.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 21 de juliol del 2023 fins al dia 20 de setembre de 2023.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.