Loading...

Ajuts Centre Històric Manresa (2022)

OBJECTE

Dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat, concretament Barri Antic, Escodines i Remei, incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dóna suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Línia A: Ajut per inici de l’activitat

Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica.

  • Línia B: Ajut per realització d’obres

Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre Històric, on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions...entre altres.

  • Línia C:  Ajut per traspàs de negocis preexistents

Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.

BENEFICIARIS

  • Línia A: Ajut per inici de l’activitat

Persona titular de la nova activitat econòmica, que sigui emprenedora i que vulgui iniciar un projecte empresarial o negoci al centre Històric de Manresa. A més, la nova activitat econòmica haurà d’haver-se iniciat a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs).

  • Línia B: Ajut per realització d’obres

Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del titular de l’activitat. A més, la inversió mínima subvencionable haurà de ser de 2.000 euros, disposar del corresponent permís municipal d’obres i que al local hagi començat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs).

  • Línia C:  Ajut per traspàs de negocis preexistents

Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. A més, aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs).

QUANTIA DE L'AJUT

  • Línia A: Ajut per inici de l’activitat

La quantia de la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora emprenedora i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals, per 3 mesos.

  • Línia B: Ajut per realització d’obres

Import equivalent al 75% de la inversió acreditada.

  • Línia C:  Ajut per traspàs de negocis preexistents

La quantia en el cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals (per 3 mesos).

L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà de 3.000 euros.

TERMINI

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 8 d’agost de 2022 i finalitza el 30 de setembre de 2022.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.