Loading...

Subvencions per al foment de la gastronomia catalana

OBJECTE

Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació i recerca en aquest sector i a la seva promoció per millorar la identitat alimentària de Catalunya.

LÍNIES D'ACTUACIÓ

 • Línia 1. Per a projectes cooperatius per fomentar la gastronomia tradicional catalana a través de la cooperació de diferents agents: l'objecte de l'ajut és subvencionar projectes de cooperació entre dos o més restauradors, adreçats a la valorització de la gastronomia tradicional catalana, que incideixin en l'ús de producte de proximitat i de temporada.
 • Línia 2. Per a projectes d'innovació en gastronomia: l'objecte de l'ajut és subvencionar projectes de foment de l'ús de productes de proximitat.
 • Línia 3. Per al reconeixement del talent en gastronomia: l'objecte de l'ajut és subvencionar la  realització de concursos i/o actes de reconeixement del talent gastronòmic.
 • Línia 4. Per a l'organització d'activitats gastronòmiques a fires, mercats i altres esdeveniments similars de l'àmbit agroalimentari: l'objecte de l'ajut és subvencionar exhibicions o tallers de cuina catalana realitzats en viu per cuiners o professionals de la cuina. S'exclouen tastos de productes sense que hi hagi un component gastronòmic en l'activitat.
 • Línia 5. Per al foment de la recerca, la transferència i la formació en gastronomia: l'objecte de l'ajut és subvencionar projectes de recerca, transferència i formació que se centrin en:
  • 5.1. L'estudi i la difusió de la gastronomia tradicional catalana, la seva diversitat territorial, la seva evolució i els diferents elements que la componen.
  • 5.2. La investigació i transferència en noves formes de fer cuina catalana.
 • Línia 6. A la promoció de la gastronomia: l'objecte de l'ajut és subvencionar actuacions de promoció del patrimoni gastronòmic català i els diferents elements que el componen.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que desenvolupin l'activitat subvencionada a Catalunya següents, segons cada línia d'ajut:

Línia 1.

 • Les persones físiques i jurídiques l'activitat empresarial de les quals sigui majoritàriament l'hostaleria.
 • Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim de lucre, que es dediquin al foment i promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.

Línia 2.

 • Les persones físiques i jurídiques l'activitat empresarial de les quals sigui majoritàriament l'hostaleria.
 • (Empreses de restauració i gastronomia, han d'estar enquadrades a la secció I, de la Classificació nacional d'activitats econòmiques “Serveis de menjars i begudes”, dins del Grup CNAE 561 (restaurants i llocs de menjars).
 • Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim de lucre, que es dediquin al foment i promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.

Línia 3.

 • Centres de formació on s'ofereixi formació reglada en l'àmbit de la família professional d'hoteleria i turisme i/o d'indústries alimentàries.
 • Centres o institucions o escoles universitàries on s'ofereixin estudis gastronòmics i/o agroalimentaris.
 • Persones físiques o jurídiques que es dediquen al foment i la promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.

Línia 4.

 • Entitats de l'Administració local de Catalunya: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis, consorcis d'ens locals, consells comarcals i diputacions provincials, així com els ens públics que en depenen.
 • Persones físiques o jurídiques que es dediquen al foment i la promoció de la gastronomia.
 • Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim de lucre, que es dediquin al foment i promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.

Línia 5.

 • Centres on s'ofereixi formació reglada en l'àmbit de la família professional d'hoteleria i turisme i/o d'indústries alimentàries.
 • Centres o institucions o escoles universitàries on s'ofereixin estudis gastronòmics i/o agroalimentaris.
 • Centres de recerca gastronòmica.
 • Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim de lucre, que es dediquin al foment i promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.

Línia 6.

Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim de lucre, que es dediquin al foment i promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Línia 1.

 • Compra o lloguer del material necessari per dur a terme el projecte, en la mida i durant el període que s'utilitzi per al projecte. En cas que no s'utilitzin en tota la vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la seva durada calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats.
 • Assessorament expert tècnic (jurídic, legal, sanitari, tècnic i econòmic).
 • Despeses de promoció, disseny i màrqueting dels resultats.
 • Despeses de personal que participa en el projecte en proporció a la seva dedicació horària en el projecte.
 • Despeses indirectes de personal: es consideren despeses indirectes, les despeses d'oficina i administratives (material fungible). Aquestes despeses seran subvencionables a un tipus fix del 7,5% de la despesa total de personal inclòs com a despesa subvencionable, seguint l'article 68.1.c) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
 • Les despeses de funcionament de les activitats de cooperació (viatges, allotjaments, etc.).

Línia 2.

 • Compra o lloguer del material necessari per dur a terme el projecte, en la mida i durant el període que s'utilitzi per al projecte. En cas que no s'utilitzin en tota la vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la seva durada calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats.
 • Assessorament expert tècnic (jurídic, legal, sanitari, tècnic i econòmic).
 • Despeses de promoció, disseny i màrqueting dels resultats.
 • Despeses de personal que participa en el projecte en proporció a la seva dedicació horària en el projecte.
 • Despeses indirectes de personal: es consideren despeses indirectes, les despeses d'oficina i administratives (material fungible). Aquestes despeses seran subvencionables a un tipus fix del 7,5% de la despesa total de personal inclòs com a despesa subvencionable, seguint l'article 68.1.c) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Línia 3.

 • Despeses de promoció, disseny i màrqueting del concurs i/o acte.
 • Despeses derivades de l'organització del concurs i de l'acte:
  • Lloguer de local.
  • Despeses del lloguer de material tècnic per a l'acte.
  • Despeses del dinamitzador/presentador.

Línia 4.

 • Les despeses del lloguer de sales, estands, carpes o altres locals (incloent-hi el mobiliari i elements auxiliars com ara catifes, cadires, taules, magatzems, cartells i retolació) per a la realització de les demostracions de cuina i degustacions.
 • Despeses dels elements necessaris per fer demostracions de cuina i degustacions: forns, plaques de cocció, fregidores, fogons, frigorífics i congeladors, parament de cuina, vaixella i coberteria.
 • Despeses de promoció i màrqueting de l'acte: baners en webs o xarxes socials i cartelleria.
 • Despeses de personal.

Línia 5.

 • Compra o lloguer del material necessari per dur a terme el projecte, en la mida i durant el període que s'utilitzi per al projecte. En cas que no s'utilitzin en tota la vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la seva durada calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats.
 • Despeses de promoció, disseny i màrqueting dels resultats.
 • Despeses de personal que participa en el projecte en proporció a la seva dedicació horària en el projecte.
 • Despeses indirectes de personal: es consideren despeses indirectes les despeses d'oficina i administratives (material fungible). Aquestes despeses seran subvencionables a un tipus fix del 7,5% de la despesa total de personal inclòs com a despesa subvencionable, seguint l'article 68.1.c) del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Línia 6.

 • Creació i manteniment de webs.
 • Creació i dinamització de continguts en xarxes socials.
 • Edició de materials promocionals.
 • Cartelleria.

QUANTIA DE L'AJUT

a) Per a la línia 1, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 40.000 euros per persona beneficiària i convocatòria. En el cas que cooperin més de quatre empreses de restauració, l'import màxim no serà superior al 60.000 euros. Dins d'aquests imports, la despesa de personal pot ser, com a màxim, del 50% del total.

b) Per a la línia 2, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 40.000 euros per persona beneficiària i convocatòria. Dins d'aquests imports, la despesa de personal pot ser, com a màxim, del 50% del total.

c) Per a la línia 3, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 15.000 euros per persona beneficiària i convocatòria. Dins d'aquests imports, la despesa de personal pot ser, com a màxim, del 50% del total.

d) Per a la línia 4, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 20.000 euros per persona beneficiària i convocatòria. Per als consells comarcals, aquest import no pot ser superior a 75.000 euros per persona beneficiària i convocatòria. Dins d'aquests imports, la despesa de personal pot ser com a màxim, del 50% del total.

e) Per a la línia 5, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 40.000 euros per persona beneficiària i convocatòria.

f) Per a la línia 6, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 3.000 euros per persona beneficiària i convocatòria.

CARACTERÍSTIQUES

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Línia 3, 4 i 5.1: Les actuacions s'han de dur a terme entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023, ambdós inclosos.

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Línia 3, 4 i 5.1: Es poden presentar sol.licituds del 7 fins el 27 de novembre del 2023.
 • Resta de línies: Pendent de convocatòria.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.