Loading...

Ajuts a l'Ocupació Mapfre: ACCEDEMOS 2024

OBJECTE

MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials per afavorir tant el manteniment de l'ocupació com la generació de nous llocs de treball.

 

BENEFICIARIS

Empreses, autònoms i entitats socials d’acord amb les següents condicions:

 1. Que la contractació s'hagi produït en data igual o posterior a l'1 de gener del 2024 i indefinit.
 2. L'ocupador no hagi reduït plantilla entre l'1 de juliol de 2021 i la data de sol·licitud d'aquest ajut.
 3. El nou treballador hagués estat com a mínim 30 dies en situació legal d'atur amb caràcter previ a la seva contractació.

 

CARACTERÍSTIQUES

 • L'ajut s'atorgarà amb una durada màxima de 9 mesos complets de contracte. Aquest temps s'adaptarà en cas de sofrir alguna baixa temporal del treballador pel qual es concedeix l'ajut.
 • En el cas de les empreses o entitats socials, que estiguin legalment constituïdes i registrades en el registre públic espanyol que correspon a la seva naturalesa i que acredita la seva personalitat jurídica amb data anterior al 31/12/2022.
 • En el cas dels autònoms/es, que aquests es trobin donat d'alta a la Seguretat Social amb data anterior al 31/12/2022.
 • Només s'abonarà l'ajut corresponent al temps treballat. En cas de finalització del contracte abans dels 9 mesos es cancel·larà l’ajut.
 • El treballador s’ha de trobar desocupat en el moment immediat anterior a la contractació.
 • Contractes exclosos: la resta de les modalitats de contractació laboral, ni menys de 20 hores setmanals.
 • Només es podrà sol·licitar una única ajuda d’aquesta convocatòria.
 • Tota la documentació per sol·licitar l’ajut ha de ser en CASTELLÀ.

 

REQUISITS ESPECIFICS EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ GEOGRAFICA

 1. Àmbit rural:
 • Que el lloc de treball sigui en poblacions de fins a 30.000 habitants amb independència del domicili fiscal.
 • Plantilla mitja al tancament del 2023 no superi els 9 treballadors.
 • Trobar-se en situació de desocupació mínim un mes abans de la contractació o que s'estigui incorporant al mercat laboral per primera vegada després de finalitzar la formació en els darrers 9 mesos anteriors a la contractació.

 

 1. Resta del territori nacional:
 • Que el lloc de treball sigui en poblacions de més de 30.000 habitants amb independència del domicili fiscal.
 • Plantilla mitja al tancament del 2023 no superi els 4 treballadors.
 • Que el treballador contractat tingui menys de 30 anys o 50 anys o més, estigui en situació legal de desocupació com a mínim els 6 mesos previs a la contractació. O bé que el nou treballador sigui menor de 30 anys i hagi acabat els estudis dins dels 9 mesos anteriors a aquesta contractació, incorporant-se per primera vegada al mercat laboral amb una ocupació estable.

 

 

INCOMPATIBILITATS                                                                  

Aquests ajuts són incompatibles amb:

 • La percepció de qualsevol retribució derivada de la realització de qualsevol altre treball professional per part del nou treballador beneficiari de l'ajut, ja sigui per compte propi o per compte d'altri.
 • El cobrament de les prestacions per desocupació o de qualsevol ajuda de característiques similars.
 • Els que ja siguin beneficiaris d’alguna ajuda de les dues anteriors convocatòries extraordinàries Accedim Covid no podran sol·licitar una nova ajuda a aquesta edició.

 

QUANTIA DE L’AJUT

 • Contractes de mitja jornada: Ajut de fins a 2.790€ (distribuïts en mensualitats de fins a 310€).
 • Contractes de jornada completa: Ajut de fins a 4.635€ (distribuïts en mensualitats de fins a 515€).

 

TERMINI

Es poden demanar del 31 de gener del 2024 fins al 30 de juny del 2024, o fins a l’esgotament del pressupost.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.