Loading...

Ajuts per a l'impuls de l'economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic (PERTE)

OBJECTE

Next Generation EU - Ajuts per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic en el marc del PERTE d’Economia Circular

La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar la sostenibilitat i la circularitat dels processos industrials i  empresarials per millorar la competitivitat i innovació del tèxtil i la moda i del plàstic en el marc d'una economia circular, que superi el anterior model de producció lineal.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Règim de subvencions de suport a l’economia circular”.

 

BENEFICIARIS

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, sempre que estiguin legal i vàlidament constituïdes i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya:

 1. Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
 2. Les entitats d’economia social, sempre que no formin part del sector públic i que formin part del registre corresponent d’entitats d’economia social.
 3. Les agrupacions empresarials sempre que en formi part una PIME, start-up o entitat d’economia social (que compleixi els requisits de l’apartat anterior).

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables les actuacions que, en els sectors del tèxtils i la moda i del plàstic, redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o millorin la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular. Els projectes s’hauran d’emmarcar en alguna de les següents categories:

 1. Recerca i desenvolupament, que inclou els projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i estudis de viabilitat.
 2. Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització.
 3. Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiaria. Aquestes actuacions recauran sobre materials, productes o residus generats per els pròpies entitats beneficiàries.
 4. Millora de la gestió de residus procedents de tercers. Es podran finançar aquestes actuacions quan, en altres circumstàncies, els residus serien eliminats o tractats de manera menys respectuosa amb el medi ambient. No es podran finançar aquelles inversions que tinguin com a únic efecte augmentar la demanda de materials per al reciclatge sense augmentar la recollida d’aquests materials.

En cas que sigui necessari es podrà subcontractar fins a un 50% de l’activitat subvencionada (fins al 80% en el cas dels projectes emmarcats en la línia de transformació digital de processos).

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les despeses següents:

 1. En el marc de la línia de Recerca i desenvolupament:
  1. Costos de personal d’investigadors, tècnics i altre personal auxiliar dedicat exclusivament al projecte.
  2. Despeses d’instrumental i material.
  3. Costos d’edificacions i terrenys.
  4. Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingues per llicència de fonts externes.
  5. Costos generals i altres costos d’explotació addicionals.
  6. Despeses d’estudi, únicament en el cas dels estudis de viabilitat.
 1. En el cas de la línia de Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització:
 1. Costos de personal de l’entitat beneficiaria.
 2. Despeses d’instrumental, equipaments i edificis.
 3. Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingues per llicència de fonts externes.
 4. Costos generals i altres costos d’explotació addicionals.
 1. En el cas dels projectes emmarcats en la línia d’Increment del nivell de protecció mediambiental dels beneficiaris, únicament seran subvencionables els costos d’inversió necessaris per anar més enllà de les normes de la UE aplicables o per incrementar el nivell de protecció mediambiental en cas d’absència de normes de la Unió. No seran subvencionables les despeses operatives, incloses les despeses de personal, material fungible ni cap altra despesa que no sigui considerada una despesa d’inversió. Els costos d’execució d’obres, edificacions, laboratoris i/o instal·lacions seran subvencionables fins a un màxim de 600 €/m2.
 2. En el cas dels projectes emmarcats en la línia de Millora de la gestió de residus procedents de tercers, únicament seran subvencionables els costos d’inversió necessaris per realitzar una inversió que millori la qualitat i l’eficiència de les activitats de reutilització de materials, reciclatge i valorització respecte a un procés convencional. No seran subvencionables les despeses operatives, incloses les despeses de personal, material fungible ni cap altra despesa que no sigui considerada una despesa d’inversió. Els costos d’execució d’obres, edificacions, laboratoris i/o instal·lacions seran subvencionables fins a un màxim de 600 €/m2.

 

TIPUS D'AJUT

Concurrència competitiva amb efecte incentivador.

 

QUANTIA:

L’ajut a concedir, en forma de subvenció, serà d’un màxim de 10 milions d’euros i un mínim de 100.000 euros per projecte i entitat, excepte en els casos d’estudis de viabilitat i projectes de digitalització en que es podrà rebre un ajut de fins a 5 milions d’euros. En el cas de projectes en agrupació cada entitat membre de l’agrupació haurà de rebre un mínim de 100.000 euros per projecte.

 

TERMINI

 • Tèxtil moda i calçat: del 10 d'abril al 10 de juny de 2024
 • Posteriorment li seguirà la convocatòria per al sector de plàstics.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.