Loading...

PIME DIGITAL 2024 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, han engegat el Programa PIME Digital. El Programa té com a objectiu la incorporació sistemàtica de les TIC a l'activitat habitual de les pimes, integrant eines competitives claus en la seva estratègia i maximitzant les oportunitats que ofereixen per millorar-ne la productivitat i la competitivitat.

BENEFICIARIS
Poden optar a aquest ajut les PIMES donades d'alta al Cens de l'IAE a l'activitat objecte de subvenció amb anterioritat a l'1 de gener de 2022.
A més, caldrà tenir el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona, de conformitat amb les dades recollides al cens.
En cas que una empresa tingui diverses seus o centres productius, el centre destinatari i directament beneficiari ha d'estar ubicat en algun dels municipis anteriorment esmentats.

LÍNIES D'ACTUACIÓ
El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

  • Diagnòstic Assistit de TIC per a la realització d'una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l'empresa que permet conèixer-ne l'esquema i la situació del nivell de competitivitat en el seu entorn econòmic i de mercat, així com identificar-ne les necessitats tecnològiques. A través d'aquest diagnòstic es determinaran una sèrie de recomanacions per a la implantació de solucions que pertanyen a les tres línies d'actuació que preveu el Programa:
    • Utilització de les TIC per a la millora de la competitivitat: eines de productivitat, ERP, CRM… amb clara orientació al núvol (cloud computing).
    • Comerç Electrònic.
    • Màrqueting Digital: SEO, SEM, email màrqueting, analítica web, social media, reputació online, aplicacions mòbils o qualsevol altra eina, bona pràctica o tendència tecnològica que aparegui al mercat.
  • Ajuts econòmics per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran al Pla Personalitzat d'Implantació.

 

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Des del programa se subvencionaran les despeses associades a lexecució del Pla d'Implantació per part dels proveïdors lliurement seleccionats per l'empresa beneficiària.
S'haurà de tenir en compte que no es podrà finançar a la Fase d'Implantació d'Ajuts aquelles solucions tecnològiques que s'hagin finançat al programa Kit Digital en qualsevol de les seves convocatòries.

QUANTIA SUBVENCIONABLE
El pressupost màxim elegible per empresa per a aquesta fase d'ajuts és de 7.000 € de cost directe. Addicionalment, es finançaran els costos indirectes de les empreses, a tipus fix, aplicant el percentatge del 7% dels costos directes subvencionables. Per tant, el cost elegible associat a la implantació dels plans d'acció serà variable en cada cas i es fixarà un màxim de 7.490,00 € per empresa (7.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats)
El percentatge màxim d'ajuda a percebre per cada empresa serà del 40%, sobre el cost elegible indicat, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda per empresa serà de 2.996,00 €, sempre que es justifiqui aquesta inversió en els termes i terminis establerts.
 

TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini màxim per al desenvolupament de la fase dajuts és de 6 mesos.


TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
El termini per presentar sol·licituds començarà a les 12h del 22 de maig i conclourà a les 12h del 29 de maig.
 

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.