Loading...

Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024

El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, producció de components essencials de bateries, i producció o recuperació de primeres matèries fonamentals necessàries per a la producció de bateries i components essencials.

 

Beneficiaris:

Societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva mida, que hagin desenvolupat durant almenys 2 anys una activitat industrial en algun dels sectors recollits per a la secció A a l'Annex I de ordre de bases, i que no formen part del sector públic.

A més, per al beneficiari d'aquest ajut s'ha de disposar d'algun dels CNAES següents:

 • CNAE-2009 20.1 Fabricació de productes químics bàsics
 • Dins la CNAE 2009 20.30 la fabricació de dissolvents i diluents orgànics compostos
 • Dins la CNAE 2009 20.59 carbó activat, additius per a olis lubricants, acceleradores de vulcanització, catalitzadors i altres productes químics d'ús industrial
 • CNAE-2009 27.1 Fabricació de motors, generadores i transformadores elèctrics i aparells de distribució i control elèctric
 • CNAE-2009 27.2 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics
 • Dins del CNAE 28.92 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció, la fabricació de camions tot terreny de caixa basculant.
 • CNAE-2009 29.1 Fabricació de vehicles de motor
 • CNAE-2009 29.2 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
 • CNAE-2009 29.3 Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor j) CNAE-2009 30.91 Fabricació de motocicletes
 • Dins de la CNAE 30.92 la fabricació de vehicles motoritzats per a discapacitats.
 • CNAE-2009 Secció E 38.3 Valorització. Necessari autorització de gestió de residus al moment de sol·licitud.
 • Dins la CNAE-2009 Secció C divisió 24.45 la producció d'aliatges de liti i cobalt i la primera transformació del liti i cobalt.

 

Règim de concessió i ajut

Aquest ajut és de caràcter incentivador i de concurrència no competitiva, és a dir, s'analitzaran les sol·licituds en estricte ordre de presentació de les mateixes. D'altra banda, les ajudes seran en forma de préstec, subvenció o combinació de totes dues.

 

Quantia de lajuda:

Quantia total màxima de 200M€ en forma de subvenció i 100M€ en forma de préstecs. A més, es preveu la possibilitat d'incorporar fins a 400 € addicionals en forma de subvenció.

 • Projectes de producció de bateries destinades al vehicle elèctric
  • Intensitat ≤ 15% de les costes subvencionables Límit: 150.000.000 euros per empresa.
  • Zones “c” Intensitat ≤ 20 % Límit : 200.000.000 euros, dels quals la subvenció ≤ 180.000.000 euros.
  • Zones “a” Intensitat ≤ 35 % Límit : 300.000.000 euros, dels quals la subvenció ≤ 200.000.000 euros.
 • Projectes de producció de components essencials
  • Intensitat ≤ 15% de les costes subvencionables Límit: 100.000.000 euros per empresa.
 • Projectes de producció o recuperació de matèries primeres fonamentals essencials
  • Intensitat ≤ 15% de les costes subvencionables Límit: 25.000.000 euros per empresa.

 

Línies dactuació i tipus de projectes:

 1. Creació d'establiments industrials: inici d'una nova activitat de producció a qualsevol punt del territori nacional.
 2. Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció. Queden excloses les actuacions sobre una línia existent, substitucions de maquinària i elements auxiliars de producció, adaptacions o millores.
 3. Reconversió de línies prèviament existents per a la fabricació de productes que anteriorment no estiguessin en producció a la planta.

 

Els projectes suposaran una inversió en capacitat de:

 • Producció de bateries destinades al vehicle elèctric.
 • Producció de components essencials dissenyats i utilitzats principalment com a insum directe per a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric.
 • Producció o recuperació de matèries primeres fonamentals connexes necessàries per a la producció de bateries i components essencials.

 

Seran actuació elegibles les següents:

 • Projectes de fabricació de cel·les.
 • Projectes de fabricació de battery pack.
 • Projectes de fabricació d'ànodes.
 • Projectes de fabricació de càtodes.
 • Projectes de fabricació de separador ànode-càtode.
 • Projectes de fabricació d'electròlit.
 • Projectes de fabricació de BMS (Battery Management System).
 • Projectes de fabricació de battery box.
 • Producció d'aliatges de liti i cobalt.
 • Primera transformació del liti i cobalt.
 • Recuperació de liti i cobalt.

 

Conceptes de despesa finançable:

 • Obra Civil
  • Inversions materials en urbanització i canalitzacions. • Exclusió expressa de terrenys.
 • Edificació i les seves instal·lacions
  • Inversions materials per a l'adquisició, la construcció, l'ampliació o l'adequació de naus industrials.
  • Instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Inversions corresponents a línies de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables (únicament tecnologia fotovoltaica i/o eòlica) que els productors industrials implantin a les instal·lacions per al seu autoconsum. Pressupost finançable en funció de la potència instal·lada fins a un màxim de 5 MW i de conformitat amb els costos unitaris establerts a l'Annex X de la convocatòria.
 • Aparells i Equips de producció
  • Adquisició dactius fixos materials vinculats a la producció i als objectius del projecte.
  • Exclosos els elements de transport exterior. Els costos d'aparells i equips de producció han de suposar com a mínim un 40% del pressupost finançable total del projecte.
 • Actius immaterials
  • Inversions en actius immaterials vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics o una altra propietat intel·lectual).
  • Exclòs consultoria associada a la gestió i tramitació de lajuda

 

Termini d'execució:

Es podrà optar a dues modalitats/terminis d'execució:

 • 40 mesos comptats des de la data de la resolució de concessió.
 • 60 mesos comptats des de la data de la resolució de concessió.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Els projectes podran presentar-se a partir del 17 de juny a les 10:00h fins al 19 de juliol a les 14:00h.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.