Loading...

PROMOCIÓ DE PRODUCTES VINÍCOLES EN ELS MERCATS DE TERCERS PAÏSOS (2020)

OBJECTE

Regular la tramitació dels ajuts a la mesura de suport d'informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles amb la finalitat de millorar-ne la competitivitat.

 

DURADA DELS PROGRAMES

Els programes podran tenir una durada màxima de 3 anys per persona beneficiària i tercer país o mercat d'un tercer país. Tot i aquesta limitació, la sol·licitud de la persona beneficiària i si els efectes del programa ho justifiquen, els programes podran ser prorrogats una vegada per un màxim de dos anys, o dues vegades per un màxim d'un any cada pròrroga, amb sol·licitud prèvia.

 

BENEFICIARIS

Poden acollir-se a l'ajut les entitats següents que tinguin domicili fiscal a Catalunya:

a) Empreses vinícoles, entenent aquestes com les empreses privades en les quals més del 50% de la seva facturació provingui del sector del vi, o que la seva producció superi els 1.000 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.

b) Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles.

c) Organitzacions interprofessionals definides i reconegudes a escala nacional.

d) Les organitzacions professionals, entenent com a tals les que exerceixin l'activitat majoritària en el sector del vi.

e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, i també les seves associacions.

f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors.

g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per elles o pels seus associats.

h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola.

i) Organismes públics amb competència legalment establerta per desenvolupar actuacions de promoció de vins en mercats en tercers països.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACCIONS I PROGRAMES

1. Els programes i les accions estaran clarament definits, i especificaran:

  • El país, els països o el mercat del tercer país als quals es dirigeixen.
  • Els productes vinícoles objecte de promoció
  • Les accions i activitats que es pretenen dur a terme.
  • Els costos estimats per a cadascuna d'aquestes accions i activitats.

2. Les accions es realitzaran dins d'un període de 12 mesos que comença l'1 de maig de cada any.

3. Els missatges es basaran en les qualitats intrínseques del producte, i hauran d'ajustar-se a la normativa aplicable als tercers països als quals van destinats.

4. En el cas de vins que disposin d'una qualitat diferenciada, s'ha d'especificar l'origen del producte com a part de la campanya d'informació i promoció.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la realització de les activitats de promoció de productes vinícoles a tercers països.

La participació financera de la Unió Europea en les accions i els programes seleccionats no podrà superar el 50% de les despeses auxiliables. En els programes de més d'un any de durada, aquest límit màxim es considerarà per cada any d'execució.

Només es concedirà un ajut financer del 50% de les despeses subvencionables a aquells programes en què l'execució del pressupost total del programa objecte de l'última resolució favorable sigui igual o major al 70%.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 14 de gener del 2020.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.